En arkeologisk utgravning i det nordlige Israel har avdekket ovner brukt til å fremstille glass som daterer seg tilbake 1600 år, som beviser at det gamle Israel var en av de viktigste sentrene i glassproduksjon i verden i løpet av den senromerske perioden, skriver Israel Hayom. "Dette er en svært viktig oppdagelse med implikasjoner om historien til glassindustrien både i Israel og i hele den antikke verden. Vi vet fra historiske kilder datert til den romerske. periode at Valley of Acre var kjent for den gode kvaliteten sand liggende der, som var godt egnet for produksjon av glass, " sier Yael Gorin-Rosen i Israel Antiquities Authority. Gorin-Rosen sier at kjemiske analyser utført på glassbeholdere fra denne perioden oppdaget på steder i Europa og på skipsvrak i Middelhavet har vist at glass kom fra regionen Israel. "Nå, for første gang, har vi funnet hvor råmaterialet ble fremstilt som ble brukt for å fremstille dette glasset," ser han. Oppdagelsen av ovnene har skapt en bølge av interesse blant internasjonale forskere, noen av dem reiste til Israel for å inspisere funnet, skriver Israel Hayom. Professor Ian Freestone ved University College London, som spesialiserer seg på å identifisere den kjemiske sammensetningen av glass, understreker overfor den israelske avisen at funnet har stor betydning for moderne forståelse av den internasjonale glasshandelen i antikken. I likhet med mange slike funn ble ovner oppdaget under nasjonalt infrastruktur arbeid - i dette tilfellet bygging av en del av Jisre'el Valley Railway Project. I forbindelse med slike arbeid blir det alltid først foretatt arkeologiske undersøkelser.

glass_Israel2En arkeologisk utgravning i det nordlige Israel har avdekket ovner brukt til å fremstille glass som daterer seg tilbake 1600 år, som beviser at det gamle Israel var en av de viktigste sentrene i glassproduksjon i verden i løpet av den senromerske perioden, skriver Israel Hayom.

“Dette er en svært viktig oppdagelse med implikasjoner om historien til glassindustrien både i Israel og i hele den antikke verden. Vi vet fra historiske kilder datert til den romerske. periode at Valley of Acre var kjent for den gode kvaliteten sand liggende der, som var godt egnet for produksjon av glass, ” sier Yael Gorin-Rosen i Israel Antiquities Authority.

Gorin-Rosen sier at kjemiske analyser utført på glassbeholdere fra denne perioden oppdaget på steder i Europa og på skipsvrak i Middelhavet har vist at glass kom fra regionen Israel. “Nå, for første gang, har vi funnet hvor råmaterialet ble fremstilt som ble brukt for å fremstille dette glasset,” ser han.

Oppdagelsen av ovnene har skapt en bølge av interesse blant internasjonale forskere, noen av dem reiste til Israel for å inspisere funnet, skriver Israel Hayom.

Professor Ian Freestone ved University College London, som spesialiserer seg på å identifisere den kjemiske sammensetningen av glass, understreker overfor den israelske avisen at funnet har stor betydning for moderne forståelse av den internasjonale glasshandelen i antikken.

I likhet med mange slike funn ble ovner oppdaget under nasjonalt infrastruktur arbeid – i dette tilfellet bygging av en del av Jisre’el Valley Railway Project. I forbindelse med slike arbeid blir det alltid først foretatt arkeologiske undersøkelser.