I forhold til andre land er det få israelere som tar sine egne liv, og det blir stadig færre, i følge den siste oversikten fra det israelske helsedepartement. Selvmordsraten i Israel er på sitt laveste siden 2007, og er den nest laveste av 28 europeiske land. Tallene stammer fra 2013. Dette året tok 372 israelere sine egne liv, sammenlignet med 411 i 2012 og 435 i 2011. Rapporten fra Helsedepartementet viser også at det var 6,488 selvmordsforsøk i Israel i 2013. Tallene viser at antall selvmord blant tenåringer og unge voksne (alder 15-24) falt med nesten halvparten i de siste tiårene. Men 41% av selvmordsforsøk i 2013 var i aldersgruppen mellom 10 og 24. Det var også syv barn yngre enn 7 år som begikk selvmord. Om lag en tredel av alle selvmord - 117 - ble begått av nye immigranter. Selvmordshyppigheten var dobbelt så høy blant nye innvandrere fra det tidligere Sovjetunionen som blant langtidsbeboere. Antall saker der soldater brukte sine våpen til å begå selvmord falt med 75% i det siste tiåret. Dr. Avshalom Aderet, leder av Path to Life, en forening som tilbyr rådgivning til familier av selvmordsofre, sier til Israel Hayom at det finnes måter å spare folk som lider av suicidale tendenser, "men det krever erkjennelsen av at dette er en landsdekkende pest som kan og bør være adressert."

selvmord2I forhold til andre land er det få israelere som tar sine egne liv, og det blir stadig færre, i følge den siste oversikten fra det israelske helsedepartement. Selvmordsraten i Israel er på sitt laveste siden 2007, og er den nest laveste av 28 europeiske land. Tallene stammer fra 2013. Dette året tok 372 israelere sine egne liv, sammenlignet med 411 i 2012 og 435 i 2011.

Rapporten fra Helsedepartementet viser også at det var 6,488 selvmordsforsøk i Israel i 2013. Tallene viser at antall selvmord blant tenåringer og unge voksne (alder 15-24) falt med nesten halvparten i de siste tiårene. Men 41% av selvmordsforsøk i 2013 var i aldersgruppen mellom 10 og 24. Det var også syv barn yngre enn 7 år som begikk selvmord.

Om lag en tredel av alle selvmord – 117 – ble begått av nye immigranter. Selvmordshyppigheten var dobbelt så høy blant nye innvandrere fra det tidligere Sovjetunionen som blant langtidsbeboere. Antall saker der soldater brukte sine våpen til å begå selvmord falt med 75% i det siste tiåret.

Dr. Avshalom Aderet, leder av Path to Life, en forening som tilbyr rådgivning til familier av selvmordsofre, sier til Israel Hayom at det finnes måter å spare folk som lider av suicidale tendenser, “men det krever erkjennelsen av at dette er en landsdekkende pest som kan og bør være adressert.”