Israel er involvert i en stor internasjonal vitenskapelig senter og forskningsprosjekt basert i Jordan, sammen med andre land i Midtøsten, inkludert Iran, skriver Jerusalem Post. Regjeringene i Israel, Jordan, Iran, Tyrkia, Pakistan, Kypros, Egypt og de palestinske selvstyremyndighetene samarbeider om prosjektet. Prosjektet som kalles SESAME, jobber med å utvikle det første Synchrotron-lyset for eksperimentell vitenskap og applikasjoner i Midtøsten, og har som mål å være ferdig med å ha utviklet dette innen midten av 2017. Plassert i Jordan er dette det første store internasjonale vitenskapelige senteret i regionen, med formål å legge til rette for internasjonal forskning i Midtøsten-regionen. Flere ledende land opprettholder observatørstatus i organisasjonen, skriver jerusalem Post. Synkrotronstråling defineres som "den elektromagnetiske stråling fra de akselererende ladede partikler i en synkrotron som beveger seg på nær lysets hastighet". Synkrotron lys produserer svært intense pulser av lys / røntgen, med bølgelengder og intensiteter som gir detaljerte studier av gjenstander som varierer i størrelse fra menneskeceller, gjennom virus ned til atomer, med en nøyaktighet som ikke er mulig ved andre midler. Avanserte lyskilder (som lasere og synchrotrons) har derfor blitt viktigste faktorene i å fremme den vitenskapelige og teknologiske utviklingen, og i de siste tiårene har den ekstraordinære kraften av synkrotron lys hatt en enorm innflytelse på områder som omfatter arkeologi, biologi, kjemi, miljøfag, geologi, medisin og fysikk. Professor i fysikk ved Hebrew University Racah Institute of Physics, og visepresident i SESAME-rådet, Eliezer Rabinovici, sier til Jerusalem Post at det er nødvendig at senteret er plassert i Jordan fordi mange forskere fra land som ikke har diplomatiske forbindelser med Israel ellers ikke kunnet ha deltatt i prosjektet. Det deltar flere israelske forskere i arbeidet. De har spesiell tillatelse til å gå på jobb der ved å passere inn i Jordan ved Allenby Bridge, og bruker ca. 90 minutter til å komme fra Jerusalem til arbeidsplassen i Jordan. "Israelske forskere blir behandlet som andre forskere," sier Rabinovici. Se også her

sesameIsrael er involvert i en stor internasjonal vitenskapelig senter og forskningsprosjekt basert i Jordan, sammen med andre land i Midtøsten, inkludert Iran, skriver Jerusalem Post. Regjeringene i Israel, Jordan, Iran, Tyrkia, Pakistan, Kypros, Egypt og de palestinske selvstyremyndighetene samarbeider om prosjektet.

Prosjektet som kalles SESAME, jobber med å utvikle det første Synchrotron-lyset for eksperimentell vitenskap og applikasjoner i Midtøsten, og har som mål å være ferdig med å ha utviklet dette innen midten av 2017.

Plassert i Jordan er dette det første store internasjonale vitenskapelige senteret i regionen, med formål å legge til rette for internasjonal forskning i Midtøsten-regionen. Flere ledende land opprettholder observatørstatus i organisasjonen, skriver jerusalem Post.

Synkrotronstråling defineres som “den elektromagnetiske stråling fra de akselererende ladede partikler i en synkrotron som beveger seg på nær lysets hastighet”. Synkrotron lys produserer svært intense pulser av lys / røntgen, med bølgelengder og intensiteter som gir detaljerte studier av gjenstander som varierer i størrelse fra menneskeceller, gjennom virus ned til atomer, med en nøyaktighet som ikke er mulig ved andre midler.

Avanserte lyskilder (som lasere og synchrotrons) har derfor blitt viktigste faktorene i å fremme den vitenskapelige og teknologiske utviklingen, og i de siste tiårene har den ekstraordinære kraften av synkrotron lys hatt en enorm innflytelse på områder som omfatter arkeologi, biologi, kjemi, miljøfag, geologi, medisin og fysikk.

Professor i fysikk ved Hebrew University Racah Institute of Physics, og visepresident i SESAME-rådet, Eliezer Rabinovici, sier til Jerusalem Post at det er nødvendig at senteret er plassert i Jordan fordi mange forskere fra land som ikke har diplomatiske forbindelser med Israel ellers ikke kunnet ha deltatt i prosjektet.

Det deltar flere israelske forskere i arbeidet. De har spesiell tillatelse til å gå på jobb der ved å passere inn i Jordan ved Allenby Bridge, og bruker ca. 90 minutter til å komme fra Jerusalem til arbeidsplassen i Jordan. “Israelske forskere blir behandlet som andre forskere,” sier Rabinovici.

Se også her