Israelske arkeologer har funnet bevis for menneskelig bosetning i Nord-Jerusalem fra det femte årtusen f.Kr, skriver Ynet News. Det var arkeologer fra Israel Antiquities Authority som gjorde oppdagelsen i forbindelse med utgravinger som alltid utføres i forbindelse med nye bygge- eller veiprosjekter. I dette tilfellet før en veibygging i nabolaget Shuafat i Jerusalem. Arkeologene fant blant annet bygninger, keramikk, flintverktøy og en bolle. "Vi har også oppdaget noen bein av sau, geit, og muligens storfe", forteller utgavningsdirektør Ronit Lupo, og legger til at disse vil bli analysert nærmere på Israel Antiquities Authority sine laboratorier. Det interessante med funnene er at det gjør det mulig for forskerne å gjenskape kostvaner til menneskene som bodde her for 7000 år siden, og øke forståelsen av bosetningenes økonomi, sier han. Funnet stammer fra en historisk periode som er preget av menneskets første bruk av kobberverktøy. Det er tidligere gjort funn fra denne perioden i Negev, langs kyststripen, i Galilea og Golan, men de har i følge Israel Antiquities Authority vært nesten fraværende i Judea Hills og i Jerusalem. Det nye funnet inneholder mange gjenstander som forteller om folkelivet for 7000 år siden. Det er eksempelvis funnet små sigdblader for innhøsting av kornavlinger, meisler og polerte akser for bygg, boremaskiner, syler, og enda en perle som indikerer at smykker ble enten laget eller importert. Videre er det funnet slipeverktøy, bombekastere og en bolle, som vitner om teknologiske ferdigheter.

Jerusalem_funnIsraelske arkeologer har funnet bevis for menneskelig bosetning i Nord-Jerusalem fra det femte årtusen f.Kr, skriver Ynet News. Det var arkeologer fra Israel Antiquities Authority som gjorde oppdagelsen i forbindelse med utgravinger som alltid utføres i forbindelse med nye bygge- eller veiprosjekter. I dette tilfellet før en veibygging i nabolaget Shuafat i Jerusalem.

Arkeologene fant blant annet bygninger, keramikk, flintverktøy og en bolle. “Vi har også oppdaget noen bein av sau, geit, og muligens storfe”, forteller utgavningsdirektør Ronit Lupo, og legger til at disse vil bli analysert nærmere på Israel Antiquities Authority sine laboratorier. Det interessante med funnene er at det gjør det mulig for forskerne å gjenskape kostvaner til menneskene som bodde her for 7000 år siden, og øke forståelsen av bosetningenes økonomi, sier han.

Funnet stammer fra en historisk periode som er preget av menneskets første bruk av kobberverktøy. Det er tidligere gjort funn fra denne perioden i Negev, langs kyststripen, i Galilea og Golan, men de har i følge Israel Antiquities Authority vært nesten fraværende i Judea Hills og i Jerusalem.

Det nye funnet inneholder mange gjenstander som forteller om folkelivet for 7000 år siden. Det er eksempelvis funnet små sigdblader for innhøsting av kornavlinger, meisler og polerte akser for bygg, boremaskiner, syler, og enda en perle som indikerer at smykker ble enten laget eller importert. Videre er det funnet slipeverktøy, bombekastere og en bolle, som vitner om teknologiske ferdigheter.