Asia er stort sett blottet for anti-Israel aktivitet, og det israelske utenriksdepartementet har tatt initiativ til å dyrke et positivt bilde av Israel i dette kontinentet, skriver Ynet News. Ideen handler om merkevarebygging av Tel Aviv som et spennende, levende sted med et sterkt homofil samfunn. I dette arbeidet har det israelske utenriksdepartementet blant annet benyttet seg av to kjente israelske DJs, Moti Saadia og Daniel Mariuma, begge homofile. De har på vegne av sitt land opptrådt på lokale klubber i Vietnam, India og Kina. Det har vært arrangert dans, vist korte klipp om Israel på lerret, og hodt lotterier der premiene har vært flybilletter til Israel og gratisk skjorter og pins, skriver den israelske avisen. Senere sluttet også den kjente israelske Drag Queen of Tel Aviv, Kai Long, seg til de to på en annen PR-tur til Filippinene og Thailand. Sammen har de tre israelerne dukket opp på et TV-program, og blitt omtalt i lokalavisene, skriver Ynet News. "Dette er en svært viktig oppgave for meg. Da jeg kom tilbake til Israel hadde tusenvis lagt meg til på Instagram og Facebook, som beviser at vi har gjort et varig inntrykk og forlot dem med en smak for mer," sier Kai Long til avisen. "Det er mye lettere for oss å bringe israelsk musikk til Asia sammenlignet med Europa. Og det er viktig for oss å nå de unge som ikke vet at Israel er et sted for spenning og ung utfoldelse," sier Yaniv Revah, rådgiver i Utenriksdepartementets Asia-avdeling.

Tel_Aviv6Asia er stort sett blottet for anti-Israel aktivitet, og det israelske utenriksdepartementet har tatt initiativ til å dyrke et positivt bilde av Israel i dette kontinentet, skriver Ynet News. Ideen handler om merkevarebygging av Tel Aviv som et spennende, levende sted med et sterkt homofil samfunn.

I dette arbeidet har det israelske utenriksdepartementet blant annet benyttet seg av to kjente israelske DJs, Moti Saadia og Daniel Mariuma, begge homofile. De har på vegne av sitt land opptrådt på lokale klubber i Vietnam, India og Kina. Det har vært arrangert dans, vist korte klipp om Israel på lerret, og hodt lotterier der premiene har vært flybilletter til Israel og gratisk skjorter og pins, skriver den israelske avisen.

Senere sluttet også den kjente israelske Drag Queen of Tel Aviv, Kai Long, seg til de to på en annen PR-tur til Filippinene og Thailand. Sammen har de tre israelerne dukket opp på et TV-program, og blitt omtalt i lokalavisene, skriver Ynet News.

“Dette er en svært viktig oppgave for meg. Da jeg kom tilbake til Israel hadde tusenvis lagt meg til på Instagram og Facebook, som beviser at vi har gjort et varig inntrykk og forlot dem med en smak for mer,” sier Kai Long til avisen.

“Det er mye lettere for oss å bringe israelsk musikk til Asia sammenlignet med Europa. Og det er viktig for oss å nå de unge som ikke vet at Israel er et sted for spenning og ung utfoldelse,” sier Yaniv Revah, rådgiver i Utenriksdepartementets Asia-avdeling.