Israel Aerospace Industries (IAI) har sikret seg store kontrakter med to USA-baserte fly- og forsvarsfirmaer, Boeing og Lockheed Martin, skriver Algemeiner. Det israelske forsvarsindustrifirmaet kunngjorde nylig at det vil produsere flydeler for Boeings nye 777X fly, som er neste generasjon i Boeings 777 familien og forventes å bli tatt i bruk fra 2020, skriver avisen. Israel Aerospace Industries og Boeing har samarbeidet i nesten 40 år, og det israelske selskapet leverer i dag deler til både 777 og 787 Dreamliner fly. "Boeings tillitserklæring til Israel Aerospace Industries er en handling som ikke kan overvurderes. Arbeidet sammen med verdens ledende luftfartsgigant fungerer som et kvalitetsstempel for Israel Aerospace Industries. Vi er glade og stolte av avtalen, og tror at dette samarbeidet vil bære frukter i årene som kommer," sier Israel Aerospace Industries i en uttalelse. Israel Aerospace Industries har også sikret seg en ny kontrakt med det amerikanske forsvarsfirmaet Lockheed Martin, og skal produsere 40 flere par vinger for den avanserte F-35 stealth fighter jet, skriver Algemeiner. Israel Aerospace Industries har planlagt å produsere 800 par av F-35 vinger, med en potensiell verdi på 2.5 milliarder dollar i løpet av de neste 10-15 årene.

IAIIsrael Aerospace Industries (IAI) har sikret seg store kontrakter med to USA-baserte fly- og forsvarsfirmaer, Boeing og Lockheed Martin, skriver Algemeiner. Det israelske forsvarsindustrifirmaet kunngjorde nylig at det vil produsere flydeler for Boeings nye 777X fly, som er neste generasjon i Boeings 777 familien og forventes å bli tatt i bruk fra 2020, skriver avisen.

Israel Aerospace Industries og Boeing har samarbeidet i nesten 40 år, og det israelske selskapet leverer i dag deler til både 777 og 787 Dreamliner fly.

“Boeings tillitserklæring til Israel Aerospace Industries er en handling som ikke kan overvurderes. Arbeidet sammen med verdens ledende luftfartsgigant fungerer som et kvalitetsstempel for Israel Aerospace Industries. Vi er glade og stolte av avtalen, og tror at dette samarbeidet vil bære frukter i årene som kommer,” sier Israel Aerospace Industries i en uttalelse.

Israel Aerospace Industries har også sikret seg en ny kontrakt med det amerikanske forsvarsfirmaet Lockheed Martin, og skal produsere 40 flere par vinger for den avanserte F-35 stealth fighter jet, skriver Algemeiner. Israel Aerospace Industries har planlagt å produsere 800 par av F-35 vinger, med en potensiell verdi på 2.5 milliarder dollar i løpet av de neste 10-15 årene.