70 år etter oppdagelsen av Dødehavsrullene skal hele mengden av rullene, inkludert alle de små fragmentene gjøres tilgjengelig for offentligheten så vel som forskere via Leon Levy David Dead Sea Scroll Digital Library, skriver Norge Idag. Det nye prosjektet skal etter sigende ha kostet 1,6 millioner Euro å klargjøre. Det blir gjennomført av Haifa University, Tel-Aviv University og Universitetet i Göttingen i Tyskland samt den israelske riksantikvaren. Finansieringen av prosjektet skal ha blitt fullfinansiert av det Tysk-israelske Samarbeidsfondet DIP, som blir styrt av den tyske nasjonale forskningsstiftelsen DFG. Laboratoriet for forskning på Dødehavsrullene i Jerusalem inneholder flere tusen ruller og fragmenter av ruller og det er først og fremst på grunn av teknologisk utvikling de seneste årene at alle disse fragmentene har blitt gjort tilgjengelig på nettet fra 2012 og frem til idag. Ifølge Riksantikvarens nettsted kommer dette til å istandsette nytt samarbeid når det gjelder analyser angjeldende forskere fra hele verden, som fra nå av kan studere de samme rullene samtidig. Blant forskningsinitiativene som man venter kan spire ut av dette er ny analyser av rullene og arbeidet for videre publisering, skriver avisen.

dødehavsrullene70 år etter oppdagelsen av Dødehavsrullene skal hele mengden av rullene, inkludert alle de små fragmentene gjøres tilgjengelig for offentligheten så vel som forskere via Leon Levy David Dead Sea Scroll Digital Library, skriver Norge Idag. Det nye prosjektet skal etter sigende ha kostet 1,6 millioner Euro å klargjøre.

Det blir gjennomført av Haifa University, Tel-Aviv University og Universitetet i Göttingen i Tyskland samt den israelske riksantikvaren.

Finansieringen av prosjektet skal ha blitt fullfinansiert av det Tysk-israelske Samarbeidsfondet DIP, som blir styrt av den tyske nasjonale forskningsstiftelsen DFG.

Laboratoriet for forskning på Dødehavsrullene i Jerusalem inneholder flere tusen ruller og fragmenter av ruller og det er først og fremst på grunn av teknologisk utvikling de seneste årene at alle disse fragmentene har blitt gjort tilgjengelig på nettet fra 2012 og frem til idag.

Ifølge Riksantikvarens nettsted kommer dette til å istandsette nytt samarbeid når det gjelder analyser angjeldende forskere fra hele verden, som fra nå av kan studere de samme rullene samtidig. Blant forskningsinitiativene som man venter kan spire ut av dette er ny analyser av rullene og arbeidet for videre publisering, skriver avisen.