Den israelske økonomien vokste med 2,5% i 2015, en svak tilbakegang fra de siste årene, men en sterkere vekst enn gjennomsnittet for medlemsland i Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling som lå på 2 prosent, fremgår det av ferske tall fra det israelske statistiske sentralbyrået. Den økonomiske veksten i Israel var på 3,3% i 2013 og 2,6% i 2014. Det private forbruket økte med 4,9 prosent i 2015, mens det offentlige forbruket økte med 3,1 prosent. Eksporten av varer og tjenester ble redusert med 1,3 prosent, og investeringer i anleggsmidler viste en nedgang på 1,4 prosent. De statlige sektoren i Israel hadde et underskudd i 2015 på 16,4 milliarder shekel, tilsvarende 4,2 milliarder dollar. Det tilsvarer 1,4 prosent av bruttonasjonalproduktet og er en forbedring i forhold til året før da underskuddet tilsvarte 1,7 prosent av bruttonasjonalproduktet og var på 4,8 milliarder dollar. I 2013 tilsvarte underskuddet 2,2 prosent av BNP. Eksporten av varer og tjenester falt med 1,3% i 2015, etter å ha steget 1,5% i 2014, mens diamanteksporten falt med 20,4%. Importen av varer og tjenester økte med 0,6% i 2015, etter en 3% økning i 2014, mens diamantimporten falt med 14,8%. Mye takket være gassfeltet Tamar i den israelske sokkelen i Middelhavet har Israel nå et rekordoverskudd på 13,8 milliarder dollar i landets betalingsbalanse.

vekst2-150x150Den israelske økonomien vokste med 2,5% i 2015, en svak tilbakegang fra de siste årene, men en sterkere vekst enn gjennomsnittet for medlemsland i Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling som lå på 2 prosent, fremgår det av ferske tall fra det israelske statistiske sentralbyrået. Den økonomiske veksten i Israel var på 3,3% i 2013 og 2,6% i 2014.

Det private forbruket økte med 4,9 prosent i 2015, mens det offentlige forbruket økte med 3,1 prosent. Eksporten av varer og tjenester ble redusert med 1,3 prosent, og investeringer i anleggsmidler viste en nedgang på 1,4 prosent.

De statlige sektoren i Israel hadde et underskudd i 2015 på 16,4 milliarder shekel, tilsvarende 4,2 milliarder dollar. Det tilsvarer 1,4 prosent av bruttonasjonalproduktet og er en forbedring i forhold til året før da underskuddet tilsvarte 1,7 prosent av bruttonasjonalproduktet og var på 4,8 milliarder dollar. I 2013 tilsvarte underskuddet 2,2 prosent av BNP.

Eksporten av varer og tjenester falt med 1,3% i 2015, etter å ha steget 1,5% i 2014, mens diamanteksporten falt med 20,4%. Importen av varer og tjenester økte med 0,6% i 2015, etter en 3% økning i 2014, mens diamantimporten falt med 14,8%.

Mye takket være gassfeltet Tamar i den israelske sokkelen i Middelhavet har Israel nå et rekordoverskudd på 13,8 milliarder dollar i landets betalingsbalanse.