En rundspørring som Dagen har gjort blant 13 ulike aktører som støtter Israel, viser at de fleste hadde fremgang. Israelsmisjonen fikk i fjor mest gaver med 18 millioner kroner, som er en nedgang på 3 millioner i forhold til året før. Deretter fulgte Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem (IKAJ) med 15,3 millioner (+ 1,3 mill.) og Hjelp Jødene Hjem (HJH) med 13,8 millioner (+ 1,8 mill.) Noen organisasjoner får også inn betydelige beløp gjennom medlemskontingent. Det gjelder kanskje først og fremst Med Israel for Fred der daglig leder Conrad Myrland (bilde) kan fortelle om jevn og svært sterk medlemsvekst de siste årene. "Vi mangler nå bare 200 medlemmer på å runde 10.000. Men vårt nye mål er 18.000," sier han til Dagen.

Conrad_MyrlandEn rundspørring som Dagen har gjort blant 13 ulike aktører som støtter Israel, viser at de fleste hadde fremgang. Israelsmisjonen fikk i fjor mest gaver med 18 millioner kroner, som er en nedgang på 3 millioner i forhold til året før. Deretter fulgte Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem (IKAJ) med 15,3 millioner (+ 1,3 mill.) og Hjelp Jødene Hjem (HJH) med 13,8 millioner (+ 1,8 mill.)

Noen organisasjoner får også inn betydelige beløp gjennom medlemskontingent. Det gjelder kanskje først og fremst Med Israel for Fred der daglig leder Conrad Myrland (bilde) kan fortelle om jevn og svært sterk medlemsvekst de siste årene. “Vi mangler nå bare 200 medlemmer på å runde 10.000. Men vårt nye mål er 18.000,” sier han til Dagen.