De to amerikanske delstatene Florida og Iowa har begge vedtatt nye lover som straffer selskaper som deltar i boikottaksjoner mot Israel. Loven som ble vedtatt av senatet i Florida med 112 stemmer mot 2, forbyr delstaten fra å gjøre forretninger med selskaper som deltar i boikottkampanjen mot Israel. Loven er nå på vei til guvernør Rick Scott for å bli sanksjonert. Lovverket sier at "State Board of Administration" skal identifisere alle selskaper som boikotter Israel eller er engasjert i en boikott av Israel. Statlige organ eller lokale offentlige enheter kan ikke kontrahere varer og tjenester som overstiger en viss mengde dersom selskapet har blitt plassert på "Boikott Israel"-listen. En fersk lov i Iowa, vedtatt i Representantenes Hus med 70 mot 24 stemmer forbyr statlige etater fra å investere i eller gjøre avtaler med bedrifter som offentlig boikotter Israel, skriver United With Israel.

IowaDe to amerikanske delstatene Florida og Iowa har begge vedtatt nye lover som straffer selskaper som deltar i boikottaksjoner mot Israel. Loven som ble vedtatt av senatet i Florida med 112 stemmer mot 2, forbyr delstaten fra å gjøre forretninger med selskaper som deltar i boikottkampanjen mot Israel. Loven er nå på vei til guvernør Rick Scott for å bli sanksjonert.

Lovverket sier at “State Board of Administration” skal identifisere alle selskaper som boikotter Israel eller er engasjert i en boikott av Israel. Statlige organ eller lokale offentlige enheter kan ikke kontrahere varer og tjenester som overstiger en viss mengde dersom selskapet har blitt plassert på “Boikott Israel”-listen.

En fersk lov i Iowa, vedtatt i Representantenes Hus med 70 mot 24 stemmer forbyr statlige etater fra å investere i eller gjøre avtaler med bedrifter som offentlig boikotter Israel, skriver United With Israel.