Paris kommune vil ikke ha noe samarbeid med boikott-Israel organisasjoner, og har vedtatt et lovforslag som forbyr kommunale organer fra å delta i boikottarrangementer, eller samarbeide med boikottbevegelsen eller andre grupper som boikotter israelske produkter, skriver Israel Hayom. "Paris kommune fordømmer boikott av Israel, motsetter seg ethvert initiativ til å isolere Israel, og sier klart og tydelig at vår forpliktelse er å fremme en ikke-voldelig løsning på den israelsk-palestinske konflikten gjennom å styrke våre bånd med israelske og palestinske byer," heter det i en pressemelding fra den franske hovedstadens administrasjon, skriver den israelske avisen. Lovforslaget ble støttet av det franske republikanske partiet. I en uttalelse etter avstemningen uttaler partiet at boikottbevegelsens arbeid er "uberettiget" og kompromitterer en nær alliert av Frankrike. "De splittende og hatefulle " aktiviteter til boikottbevegelsen undergraver fredsarbeidet heller enn å fremme det, og boikott-tiltak "har ingen plass i Paris", heter det i uttalelsen fra partiet.

ParisParis kommune vil ikke ha noe samarbeid med boikott-Israel organisasjoner, og har vedtatt et lovforslag som forbyr kommunale organer fra å delta i boikottarrangementer, eller samarbeide med boikottbevegelsen eller andre grupper som boikotter israelske produkter, skriver Israel Hayom.

“Paris kommune fordømmer boikott av Israel, motsetter seg ethvert initiativ til å isolere Israel, og sier klart og tydelig at vår forpliktelse er å fremme en ikke-voldelig løsning på den israelsk-palestinske konflikten gjennom å styrke våre bånd med israelske og palestinske byer,” heter det i en pressemelding fra den franske hovedstadens administrasjon, skriver den israelske avisen.

Lovforslaget ble støttet av det franske republikanske partiet. I en uttalelse etter avstemningen uttaler partiet at boikottbevegelsens arbeid er “uberettiget” og kompromitterer en nær alliert av Frankrike. “De splittende og hatefulle ” aktiviteter til boikottbevegelsen undergraver fredsarbeidet heller enn å fremme det, og boikott-tiltak “har ingen plass i Paris”, heter det i uttalelsen fra partiet.