Den Internasjonale Kristne Ambassaden i Jerusalem har et månedlig TV-program kalt Inside Israel. Denn månedens program handler om konsekvensene det kan få for palestinske arbeidere dersom israelsk eide firmaer på Vestbredden og i Øst Jerusalem blir boikottet, slik EU legger opp til gjennom vedtaket om å anbefale merking av produkter fra disse områdene. Se programmet her.

Palestinske_arbeidereDen Internasjonale Kristne Ambassaden i Jerusalem har et månedlig TV-program kalt Inside Israel. Denn månedens program handler om konsekvensene det kan få for palestinske arbeidere dersom israelsk eide firmaer på Vestbredden og i Øst Jerusalem blir boikottet, slik EU legger opp til gjennom vedtaket om å anbefale merking av produkter fra disse områdene.

Se programmet her.