For mange innvandrere til Norge med solid arbeidspraksis og god utdanning fra sine opprinnelsesland har det ofte vært vanskelig å få godkjent sin opplæring og kompetanse i Norge, og de har i verste fall vært nødt til å ta seg andre jobber. Israel har slitt med det samme problemet. Nå vil Israel gjøre det enklere for innvandrerne å bruke sin kompetanse. Erfarne tannleger som flytter til Israel vil ikke lenger trenge å ta en ny eksamen for å kunne praktisere i landet. Det er resultatet av en ny lov som nå er godkjent av to komiteer i Knesset, den israelske nasjonalforsamlingen. Problemer med å konvertere profesjonelle utdannelser, enten på grunn av et lavt nivå på hebraisk eller et annerledes strukturert akademisk system, har vært et stort hinder som den nylige tilstrømningen av franske innvandrere har møtt når de flytter til Israel, skriver Jerusalem Post. Problemet finnes selvsagt også for innvandrere fra andre land. Nå vil den nye og mer liberale politikken umiddelbart bli satt i verk. Det gjenstår kun en formell votering i Knesset, etter at den nye loven har fått enstemmig støtte i de to komiteene som har behandlet den. Loven sier at tannleger som har jobbet i minst fem år vil være fritatt fra å ta en test. I tillegg vil blant annet sertifiserte ergoterapeuter, fysioterapeuter og logopeder kunne praktisere i Israel, selv uten en akademisk grad, så lenge de er fra et land som Frankrike, hvor yrkene ikke krever de samme akademiske gradene som i Israel, sier den israelske helseministeren, Ya'acov Litzman, men han vil ikke tillate dem å bli fritatt fra å ta en test i Israel. Profesjonelle eksamener vil være tilgjengelig på flere språk, blant annet russisk, fransk og spansk, og helsedepartementet vil ha myndighet til å unnta personer fra en arbeidsperioden hvis de jobbet i sitt yrke i mer enn et år i sine hjemland. Tiltakene vil gjøre det enklere for utdannet helsepersonell å skaffe seg et nytt liv i Israel. I de siste tre årene har 1.594 leger og andre medisinske fagfolk flyttet til Israel, hovedsakelig fra Russland, Ukraina, USA og Frankrike, skriver Jerusalem Post.

TannlegeFor mange innvandrere til Norge med solid arbeidspraksis og god utdanning fra sine opprinnelsesland har det ofte vært vanskelig å få godkjent sin opplæring og kompetanse i Norge, og de har i verste fall vært nødt til å ta seg andre jobber. Israel har slitt med det samme problemet. Nå vil Israel gjøre det enklere for innvandrerne å bruke sin kompetanse.

Erfarne tannleger som flytter til Israel vil ikke lenger trenge å ta en ny eksamen for å kunne praktisere i landet. Det er resultatet av en ny lov som nå er godkjent av to komiteer i Knesset, den israelske nasjonalforsamlingen.

Problemer med å konvertere profesjonelle utdannelser, enten på grunn av et lavt nivå på hebraisk eller et annerledes strukturert akademisk system, har vært et stort hinder som den nylige tilstrømningen av franske innvandrere har møtt når de flytter til Israel, skriver Jerusalem Post. Problemet finnes selvsagt også for innvandrere fra andre land.

Nå vil den nye og mer liberale politikken umiddelbart bli satt i verk. Det gjenstår kun en formell votering i Knesset, etter at den nye loven har fått enstemmig støtte i de to komiteene som har behandlet den.

Loven sier at tannleger som har jobbet i minst fem år vil være fritatt fra å ta en test. I tillegg vil blant annet sertifiserte ergoterapeuter, fysioterapeuter og logopeder kunne praktisere i Israel, selv uten en akademisk grad, så lenge de er fra et land som Frankrike, hvor yrkene ikke krever de samme akademiske gradene som i Israel, sier den israelske helseministeren, Ya’acov Litzman, men han vil ikke tillate dem å bli fritatt fra å ta en test i Israel.

Profesjonelle eksamener vil være tilgjengelig på flere språk, blant annet russisk, fransk og spansk, og helsedepartementet vil ha myndighet til å unnta personer fra en arbeidsperioden hvis de jobbet i sitt yrke i mer enn et år i sine hjemland. Tiltakene vil gjøre det enklere for utdannet helsepersonell å skaffe seg et nytt liv i Israel.

I de siste tre årene har 1.594 leger og andre medisinske fagfolk flyttet til Israel, hovedsakelig fra Russland, Ukraina, USA og Frankrike, skriver Jerusalem Post.