Israel Space Agency (ISA) vil bli et offisielt medlem av FNs romfartskomite etter signeringen av en samarbeidsavtale, kunngjorde det israelske vitenskapsdepartementet onsdag. Samarbeidet mellom UN Office of Space Affairs og Israel Space Agency vil gjøre det mulig for israelske eksperter å påvirke globale prosjekter, skriver The Algemeiner. Avisen nevner som et eksempel at man bedre kan hjelpe redningsteam i forbindelse med katastrofer ved hjelp av satellitter, . "Israel vil være i stand til å bidra med mer av vår kunnskap og ferdigheter for fred, og legge til rette for å utvide det internasjonale samarbeidet i verdensrommet. Vi vil være i den lille kretsen av land som påvirker verdens prioriteringer på feltet, "sier Daniel Brook, en rådgiver på internasjonalt samarbeid i Israel Space Agency. Israel har de siste årene satset på den kommersielle romfartsindustrien. Ved hjelp av ekspertisen til en forsvarsindustri som skapte teknologi som Iron Dome rakettavskjæringsystem planlegger Israel å gå utover landets nåværende fokus på spion og militære kommunikasjonssatellitter til å produsere sivile enheter, og mener å ha et konkurransefortrinn i evnen til å produsere små, lette og effektive enheter, skrev Israel Hayom i april i fjor. Issac Ben-Israel, formann for Israel Space Agency, uttalte til avisen at han håper landet vil ta minst tre prosent markedsandel. Rundt 2.000 deltakere fra 60 land, blant dem lederne fra samtlige romfartsorganisasjonen rundt om i verden, deltok i oktober i fjor på International Astronautical Congress på International Convention Center i Jerusalem. Konferansen blir arrangert av Israel Space Agency, som er en del av vitenskaps- og teknologidepartement.

ISAIsrael Space Agency (ISA) vil bli et offisielt medlem av FNs romfartskomite etter signeringen av en samarbeidsavtale, kunngjorde det israelske vitenskapsdepartementet onsdag. Samarbeidet mellom UN Office of Space Affairs og Israel Space Agency vil gjøre det mulig for israelske eksperter å påvirke globale prosjekter, skriver The Algemeiner.

Avisen nevner som et eksempel at man bedre kan hjelpe redningsteam i forbindelse med katastrofer ved hjelp av satellitter, .

“Israel vil være i stand til å bidra med mer av vår kunnskap og ferdigheter for fred, og legge til rette for å utvide det internasjonale samarbeidet i verdensrommet. Vi vil være i den lille kretsen av land som påvirker verdens prioriteringer på feltet, “sier Daniel Brook, en rådgiver på internasjonalt samarbeid i Israel Space Agency.

Israel har de siste årene satset på den kommersielle romfartsindustrien. Ved hjelp av ekspertisen til en forsvarsindustri som skapte teknologi som Iron Dome rakettavskjæringsystem planlegger Israel å gå utover landets nåværende fokus på spion og militære kommunikasjonssatellitter til å produsere sivile enheter, og mener å ha et konkurransefortrinn i evnen til å produsere små, lette og effektive enheter, skrev Israel Hayom i april i fjor. Issac Ben-Israel, formann for Israel Space Agency, uttalte til avisen at han håper landet vil ta minst tre prosent markedsandel.

Rundt 2.000 deltakere fra 60 land, blant dem lederne fra samtlige romfartsorganisasjonen rundt om i verden, deltok i oktober i fjor på International Astronautical Congress på International Convention Center i Jerusalem. Konferansen blir arrangert av Israel Space Agency, som er en del av vitenskaps- og teknologidepartement.