Den israelske regjeringen har godkjent et kutt på 14,5% i vannprisene foreslått av finansministeren Moshe Kahlon og innenriksminister Aryeh Deri. Tiltaket, som er det samme som å fjerne 17% moms på vannpriser, vil koste regjeringen 250 millioner shekel. Tiltaket må nå godkjennes av Knesset. "Dette er et viktig skritt i en rekke avgjørelser som min regjering foreslår. Vi jobber mot å senke levekostnadene, og dette kommer til uttrykk i vårt ekte ønske om å gjøre livet enklere for innbyggerne, og på samme tid å sikre fortsatt økonomisk vekst. Vi gjør begge deler," sier statsminister Benjamin Netanyahu. En tilsvarende tiltak for å senke kollektivprisene med 14,5% ble vedtatt av Knesset nylig, og vil tre i kraft 1. februar.

Moshe_KahlonDen israelske regjeringen har godkjent et kutt på 14,5% i vannprisene foreslått av finansministeren Moshe Kahlon og innenriksminister Aryeh Deri. Tiltaket, som er det samme som å fjerne 17% moms på vannpriser, vil koste regjeringen 250 millioner shekel. Tiltaket må nå godkjennes av Knesset.

“Dette er et viktig skritt i en rekke avgjørelser som min regjering foreslår. Vi jobber mot å senke levekostnadene, og dette kommer til uttrykk i vårt ekte ønske om å gjøre livet enklere for innbyggerne, og på samme tid å sikre fortsatt økonomisk vekst. Vi gjør begge deler,” sier statsminister Benjamin Netanyahu.

En tilsvarende tiltak for å senke kollektivprisene med 14,5% ble vedtatt av Knesset nylig, og vil tre i kraft 1. februar.