Hvem skal behandles først, terroristen eller ofrene? Det er det store etiske dilemmaet som nå diskuteres i Israel. Når redningsmannskaper pg ambulanser kommer frem til et sted der det har vært utført et terrorangrep, og har begrensede ressurser, skal de da behandle de skadde i forhold til dødsrisikoen etter den skaden de har pådratt seg, eller skal de vente med å behandle en skadd terrorist inntil ofrene er blitt tatt hånd om? Debatten følger i kjølvannet av en ny beslutning fra Israel Medical Association’s etiske komite, som tidligere mente at ofrene hadde første prioritet, men nå mener at å redde menneskeliv, også terroristens, må komme først. Legeforeningens etiske komite har som oppgave å stille etiske krav til landets leger og para personell, inkludert ambulansepersonell, leger og sykepleiere Ikke alle er enige i det. Debatten er følsom fordi den kommer i en periode hvor det har vært mange mindre, men alvorlige, terrorhandlinger i Israel. 22 israelere er drept og 347 skadet denne høsten etter å ha blitt angrepet av knivstikkende palestinere. . Flere av terroristene er skutt og drept på stedet av israelsk politi eller israelske soldater, som har anledning til å skyte angriperne for å forhindre ytterligere skader på ofre. I noen tilfeller er terroristene blitt skadet, og har krav på å få førstehjelp og å bli brakt til et sykehus for behandling. Men i et tenkt tilfeller der terroristene bare er litt mer skadet enn offeret, skal han da behandles først? Mange israelere mener det blir feil. Rabbi Yuval Cherlow, som leder etikkavdelingen av Tzohar rabbinical organization og er medlem av the Supreme Helsinki Committee on Medical and Genetic Experiments sier til den israelske avisen Israel Hayom at han mener at "den dramatiske nye instruksjonen er en alvorlig feil." "De sårede på åstedet for et terrorangrep skal alltid behandles først, og angriperen sist. Kun i spesielle tilfeller, der det ikke kan fastslås hvem terroristen er, og hvem ofrene er, bør medisinsk behandling gis til de som er mest alvorlig såret først," mener han. "Si at du har to personer alvorlig såret, den ene er terrorist og den andre et offer. Terroristens sår er litt mer alvorlig enn offerets. Vil du behandler terroristen før offeret? Det er utenkelig. Det er mer å ta hensyn til ved åstedet for et terrorangrep enn rene medisinske hensyn - som det skal være. Hva skal vi fortelle et offers familie hvis han dør fordi vi behandlet terroristen først? At vi beklager, men vi hadde ikke noe annet valg enn å behandle terroristen først? Det er absurd," sier professor Asa Kasher, en kjent filosof og etiker som skrev den israelske hærens "code of conduct ". "En terrorist er ikke noen som jeg ville prioritert", sier beredskapsfrivillig Yossi Fraenkel i den frivillige redningsorganisasjonen ZAKA til Tazpit Press Service (TPS). "Min prioritet ville være ofre." http://www.frie-ytringer.com/2014/11/18/de-rykker-ut-nar-ulykker-katastrofer-og-terror-rammer/ Den israelske legeforeningen annonserte endringen etter at "Physicians for Human Rights" anklaget Israel for å opptre i strid med internasjonal medisinsk etikk og menneskerettigheter. Men Fraenkel mener at den moralske standarden ikke kan settes av Physicians for Human Rights eller legeforeningen, men må settes av hjelpepersonellet på stedet. "Vi som medisinsk frivillige ser på moralen i situasjonen, og den moralske status i samfunnet er å hjelpe den skadde og ikke skadevolderen," sier han. "Når vi er ferdig med å hjelpe ofrene, så kan vi gå og håndtere terroristene, men vår prioritet bør være ofre."

ZAKA_terror-150x123 (1)Hvem skal behandles først, terroristen eller ofrene? Det er det store etiske dilemmaet som nå diskuteres i Israel. Når redningsmannskaper pg ambulanser kommer frem til et sted der det har vært utført et terrorangrep, og har begrensede ressurser, skal de da behandle de skadde i forhold til dødsrisikoen etter den skaden de har pådratt seg, eller skal de vente med å behandle en skadd terrorist inntil ofrene er blitt tatt hånd om?

Debatten følger i kjølvannet av en ny beslutning fra Israel Medical Association’s etiske komite, som tidligere mente at ofrene hadde første prioritet, men nå mener at å redde menneskeliv, også terroristens, må komme først. Legeforeningens etiske komite har som oppgave å stille etiske krav til landets leger og para personell, inkludert ambulansepersonell, leger og sykepleiere

Ikke alle er enige i det. Debatten er følsom fordi den kommer i en periode hvor det har vært mange mindre, men alvorlige, terrorhandlinger i Israel. 22 israelere er drept og 347 skadet denne høsten etter å ha blitt angrepet av knivstikkende palestinere. .

Flere av terroristene er skutt og drept på stedet av israelsk politi eller israelske soldater, som har anledning til å skyte angriperne for å forhindre ytterligere skader på ofre. I noen tilfeller er terroristene blitt skadet, og har krav på å få førstehjelp og å bli brakt til et sykehus for behandling. Men i et tenkt tilfeller der terroristene bare er litt mer skadet enn offeret, skal han da behandles først? Mange israelere mener det blir feil.

Rabbi Yuval Cherlow, som leder etikkavdelingen av Tzohar rabbinical organization og er medlem av the Supreme Helsinki Committee on Medical and Genetic Experiments sier til den israelske avisen Israel Hayom at han mener at “den dramatiske nye instruksjonen er en alvorlig feil.”

“De sårede på åstedet for et terrorangrep skal alltid behandles først, og angriperen sist. Kun i spesielle tilfeller, der det ikke kan fastslås hvem terroristen er, og hvem ofrene er, bør medisinsk behandling gis til de som er mest alvorlig såret først,” mener han.

“Si at du har to personer alvorlig såret, den ene er terrorist og den andre et offer. Terroristens sår er litt mer alvorlig enn offerets. Vil du behandler terroristen før offeret? Det er utenkelig. Det er mer å ta hensyn til ved åstedet for et terrorangrep enn rene medisinske hensyn – som det skal være. Hva skal vi fortelle et offers familie hvis han dør fordi vi behandlet terroristen først? At vi beklager, men vi hadde ikke noe annet valg enn å behandle terroristen først? Det er absurd,” sier professor Asa Kasher, en kjent filosof og etiker som skrev den israelske hærens “code of conduct “.

“En terrorist er ikke noen som jeg ville prioritert”, sier beredskapsfrivillig Yossi Fraenkel i den frivillige redningsorganisasjonen ZAKA til Tazpit Press Service (TPS). “Min prioritet ville være ofre.”

http://www.frie-ytringer.com/2014/11/18/de-rykker-ut-nar-ulykker-katastrofer-og-terror-rammer/

Den israelske legeforeningen annonserte endringen etter at “Physicians for Human Rights” anklaget Israel for å opptre i strid med internasjonal medisinsk etikk og menneskerettigheter. Men Fraenkel mener at den moralske standarden ikke kan settes av Physicians for Human Rights eller legeforeningen, men må settes av hjelpepersonellet på stedet.

“Vi som medisinsk frivillige ser på moralen i situasjonen, og den moralske status i samfunnet er å hjelpe den skadde og ikke skadevolderen,” sier han. “Når vi er ferdig med å hjelpe ofrene, så kan vi gå og håndtere terroristene, men vår prioritet bør være ofre.”