Wolfgang Müller, leder for Jødisk Nasjonalfond i Norge, kommer begeistret hjem fra Israels paviljong på verdensutstillingen i Milano, skriver miff.no. Den seks måneder lange verdensutstillingen Expo 2015 i Milano i Italia ble avsluttet i slutten av oktober. Utstillingen hadde hovedtemaet “Feeding the planet – Energy for life“. Israels paviljong var sentralt plassert i utstillingen. Den ble presentert i et samarbeid mellom Israels utenriksdepartement og Jødisk Nasjonalfond. "På en mindre del av en 70 meter lang og 12 meter høy skråvegg skiftet hele tiden fargerike bilder fra Israel på storskjerm. Den andre delen av veggen besto av en nesten vertikal åker med levende mais, ris og hvete", forteller Müller til miff.no. "Dette er kanskje morgendagens åkrer. Dersom mat kan dyrkes tilnærmet vertikalt, kan arealer for matproduksjon økes betydelig", legger han til. Besøkende i Israels paviljong fikk se en film med fokus på skog og treplanting, etterfulgt av en kort fortelling om landbruket fra nydyrkingen på 1800-tallet til dagens moderne, computerstyrte drivhusanlegg. "All informasjon var lett forståelig, slik at også familier med barn kunne få en god opplevelse. Forskning, nyvinninger og internasjonalt samarbeid på mange grønne områder fikk også tilmålt plass i presentasjonen. Gjesteboka vitnet med navn fra mange land og veldig positive tilbakemeldinger", sier Müller. Utenfor kinosalen kunne man handle israelsk kosmetikk, vin og andre produkter i en liten butikk. Her var også verdensutstillingens eneste kosherrestaurant. "Jeg handlet to blå sparebøsser, som er kjent i mange jødiske hjem til innsamling for JNF-KKL. De skal minne meg om besøket på Expo 2015 og oppdraget som gjelder å støtte prosjekter i Israel", sier Müller. Han sier han ble veldig imponert av den israelske paviljongen.

Verdensutstilling_MilanoWolfgang Müller, leder for Jødisk Nasjonalfond i Norge, kommer begeistret hjem fra Israels paviljong på verdensutstillingen i Milano, skriver miff.no. Den seks måneder lange verdensutstillingen Expo 2015 i Milano i Italia ble avsluttet i slutten av oktober. Utstillingen hadde hovedtemaet “Feeding the planet – Energy for life“.

Israels paviljong var sentralt plassert i utstillingen. Den ble presentert i et samarbeid mellom Israels utenriksdepartement og Jødisk Nasjonalfond.

“På en mindre del av en 70 meter lang og 12 meter høy skråvegg skiftet hele tiden fargerike bilder fra Israel på storskjerm. Den andre delen av veggen besto av en nesten vertikal åker med levende mais, ris og hvete”, forteller Müller til miff.no. “Dette er kanskje morgendagens åkrer. Dersom mat kan dyrkes tilnærmet vertikalt, kan arealer for matproduksjon økes betydelig”, legger han til.

Besøkende i Israels paviljong fikk se en film med fokus på skog og treplanting, etterfulgt av en kort fortelling om landbruket fra nydyrkingen på 1800-tallet til dagens moderne, computerstyrte drivhusanlegg.

“All informasjon var lett forståelig, slik at også familier med barn kunne få en god opplevelse. Forskning, nyvinninger og internasjonalt samarbeid på mange grønne områder fikk også tilmålt plass i presentasjonen. Gjesteboka vitnet med navn fra mange land og veldig positive tilbakemeldinger”, sier Müller.

Utenfor kinosalen kunne man handle israelsk kosmetikk, vin og andre produkter i en liten butikk. Her var også verdensutstillingens eneste kosherrestaurant. “Jeg handlet to blå sparebøsser, som er kjent i mange jødiske hjem til innsamling for JNF-KKL. De skal minne meg om besøket på Expo 2015 og oppdraget som gjelder å støtte prosjekter i Israel”, sier Müller.
Han sier han ble veldig imponert av den israelske paviljongen.