I Norge diskuteres det om butikkene skal få holde åpent på søndager. I Israel går debatten om offentlig transport og åpne kinoer på landets helligdag. Etter en lengre strid er det nå klart at kinoene i Jerusalem fortsatt vil holde stengt på sabbaten. Det var eierne av Cinema City som satt sluttstrek for debatten, ga opp, og informerte den israelske Høyesterett om at de ikke har tenkt å holde sin kino i Jerusalem åpen på helligdagen. Debatten tok for alvor av da den sekulære organisasjonen Wake Up Jerusalem, sendte inn en begjæring til Jerusalem kommune for å be om at kinoen holdt åpent på sabbaten. Noe som er blitt avslått av ordføreren Nir Barkat. Dermed er Cinema City i løpet av de siste årene blitt et av symbolene på kampen mellom den ultra-ortodokse og sekulære befolkninger i Jerusalem, skriver Ynet News. Siden Cinema City startet opp har den alltid hatt stengt på sabbatene. Ledelsen hevdet opprinnelig å være interessert i å holde åpent hele helgen, men sa at kommunen hadde forbudt det, i følge Ynet News. For to år siden sendte Wake Up Jerusalem inn en begjæring til Høyesterett som sist mars avgjorde at saken må gå tilbake til bystyret for ny behandling. Men nå har eierne signalisert at de går tilbake på deres tidligere standpunkt og likevel ikke ønsker å presse gjennom helgeåpent. Dermed er denne debatten foreløpig avsluttet. Jerusalem bystyremedlem og co-grunnlegger av Wake Up Jerusalem, Ofer Berkovitch, sier at de vil respektere avgjørelsen tatt av Cinema Citys ledelse, og legger til: "Vi vil ikke gå mot avgjørelsen fra kinoledlesen ved å be om at kinoen holder åpen på sabbaten. Men dette bringer likevel i fokus byens vedtekter som sier at kulturinstitusjoner må være åpne hele helgen". "Dette er en seier for sunn fornuft, Vi må opprettholde det skjøre status quo i Jerusalem. Kinoledelsen har forstått at de fleste av Jerusalems befolkning holder seg til tradisjonen og foretrekker å unngå en kamp mellom religiøse og sekulære," sier Jerusalems varaordfører Yossi Deitch til Ynet News.

Cinema_City_JerusalemI Norge diskuteres det om butikkene skal få holde åpent på søndager. I Israel går debatten om offentlig transport og åpne kinoer på landets helligdag. Etter en lengre strid er det nå klart at kinoene i Jerusalem fortsatt vil holde stengt på sabbaten. Det var eierne av Cinema City som satt sluttstrek for debatten, ga opp, og informerte den israelske Høyesterett om at de ikke har tenkt å holde sin kino i Jerusalem åpen på helligdagen.

Debatten tok for alvor av da den sekulære organisasjonen Wake Up Jerusalem, sendte inn en begjæring til Jerusalem kommune for å be om at kinoen holdt åpent på sabbaten. Noe som er blitt avslått av ordføreren Nir Barkat. Dermed er Cinema City i løpet av de siste årene blitt et av symbolene på kampen mellom den ultra-ortodokse og sekulære befolkninger i Jerusalem, skriver Ynet News.

Siden Cinema City startet opp har den alltid hatt stengt på sabbatene. Ledelsen hevdet opprinnelig å være interessert i å holde åpent hele helgen, men sa at kommunen hadde forbudt det, i følge Ynet News. For to år siden sendte Wake Up Jerusalem inn en begjæring til Høyesterett som sist mars avgjorde at saken må gå tilbake til bystyret for ny behandling.

Men nå har eierne signalisert at de går tilbake på deres tidligere standpunkt og likevel ikke ønsker å presse gjennom helgeåpent. Dermed er denne debatten foreløpig avsluttet.

Jerusalem bystyremedlem og co-grunnlegger av Wake Up Jerusalem, Ofer Berkovitch, sier at de vil respektere avgjørelsen tatt av Cinema Citys ledelse, og legger til: “Vi vil ikke gå mot avgjørelsen fra kinoledlesen ved å be om at kinoen holder åpen på sabbaten. Men dette bringer likevel i fokus byens vedtekter som sier at kulturinstitusjoner må være åpne hele helgen”.

“Dette er en seier for sunn fornuft, Vi må opprettholde det skjøre status quo i Jerusalem. Kinoledelsen har forstått at de fleste av Jerusalems befolkning holder seg til tradisjonen og foretrekker å unngå en kamp mellom religiøse og sekulære,” sier Jerusalems varaordfører Yossi Deitch til Ynet News.