Israel har gitt et anbud for bygging av en ny bro over Jordan-elven som vil koble Israel med nabolandet Jordan opplyser departementet for regionalt samarbeid til Ynet News. Brua vil være en del av "Jordan-gate" -prosjektet, etableringen av et felles industrisone mellom de to landene. Anbudet ble utstedt gjennom the Valley of Springs Regional Council i Nord-Israel, på hvis land industriområdet skal bygges. Prosjektet er det første felles infrastrukturprosjektet mellom de to landene og vil inkludere to industriområder og arbeidssoner på begge sider av elva, med en bro som kobler de to sammen. Israelske og jordanske fabrikker skal bygges på den jordanske siden, mens det israelske anlegget vil fungere som en logistikkbase og et område for overføring av gods til havner i Israel . The Israel-Jordan Committee for Security and Transportation har nylig godkjent broens konstruksjon, og anbudet er basert på en tidligere avtale signert av begge regjeringer i april 2015. Kostnaden for prosjektet på israelsk side er anslått til å være rundt 200 millioner shekel, hvorav ca 55 millioner trengs for bygging av brua. Det israelske departementet sier at etableringen av den industrielle sonen er ment å utdype økonomiske og handelsforbindelser mellom Jordan og Israel, samt regionalt samarbeid og stabilitet, men legger til at den industrielle sonen også vil øke jobbmulighetene for innbyggerne i regionen - både i Israel og Jordan. "Jeg er glad for at anbudet ble utstedt i en tid som dette, så det er bevis for at fred mellom Israel og Jordan er sterkere enn alle de radikale som forsøker å plassere en kile mellom de to land og vårt forsøk på å få til en bedre framtid for folkene i regionen," sier den israelske viseministeren for regionalt samarbeid Ayoub Kara til Ynet News.

Jordanelva2Israel har gitt et anbud for bygging av en ny bro over Jordan-elven som vil koble Israel med nabolandet Jordan opplyser departementet for regionalt samarbeid til Ynet News. Brua vil være en del av “Jordan-gate” -prosjektet, etableringen av et felles industrisone mellom de to landene.

Anbudet ble utstedt gjennom the Valley of Springs Regional Council i Nord-Israel, på hvis land industriområdet skal bygges.

Prosjektet er det første felles infrastrukturprosjektet mellom de to landene og vil inkludere to industriområder og arbeidssoner på begge sider av elva, med en bro som kobler de to sammen. Israelske og jordanske fabrikker skal bygges på den jordanske siden, mens det israelske anlegget vil fungere som en logistikkbase og et område for overføring av gods til havner i Israel .

The Israel-Jordan Committee for Security and Transportation har nylig godkjent broens konstruksjon, og anbudet er basert på en tidligere avtale signert av begge regjeringer i april 2015. Kostnaden for prosjektet på israelsk side er anslått til å være rundt 200 millioner shekel, hvorav ca 55 millioner trengs for bygging av brua.

Det israelske departementet sier at etableringen av den industrielle sonen er ment å utdype økonomiske og handelsforbindelser mellom Jordan og Israel, samt regionalt samarbeid og stabilitet, men legger til at den industrielle sonen også vil øke jobbmulighetene for innbyggerne i regionen – både i Israel og Jordan.

“Jeg er glad for at anbudet ble utstedt i en tid som dette, så det er bevis for at fred mellom Israel og Jordan er sterkere enn alle de radikale som forsøker å plassere en kile mellom de to land og vårt forsøk på å få til en bedre framtid for folkene i regionen,” sier den israelske viseministeren for regionalt samarbeid Ayoub Kara til Ynet News.