Et monumentalt funn er avdekket i de arkeologiske utgravningene på Davids by, som ligger like sør for gamlebyen i Jerusalem på det mye eldre hjertet av den gamle bibelske byen. Oppdagelsen er med på å løse en av de største arkeologiske gåtene om Jeruaslem - nemlig plasseringen av grekernes festning som Antiokus Epifanes (215-164 f.Kr.) er kjent for å ha bygget for å styre byen og overvåke jødiske aktiviteter på Tempelhøyden. Festningen ble til slutt ødelagt av hashmoneiske Maccabees som gjorde slutt på den greske okkupasjonen. Utgravninger på Givati ​​Parking Lot, som ligger i City of David nasjonalpark, har pågått i ti år. Elad Stiftelsen forvalter nasjonalparken og finansierer utgravningene som har avdekket en rekke funn som er utstilt for publikum på stedet. Det har vært tvil om hvor Antiokus sin festning har vært plassert, men ifølge forskere er det i de siste månedene funnet avgjørende bevis i form av en del av den gamle muren som er estimert til å være base for et tårn på fire meter i bredde og 20 meter i lengde. Se her  og her

Arkeologisk_funn2Et monumentalt funn er avdekket i de arkeologiske utgravningene på Davids by, som ligger like sør for gamlebyen i Jerusalem på det mye eldre hjertet av den gamle bibelske byen. Oppdagelsen er med på å løse en av de største arkeologiske gåtene om Jeruaslem – nemlig plasseringen av grekernes festning som Antiokus Epifanes (215-164 f.Kr.) er kjent for å ha bygget for å styre byen og overvåke jødiske aktiviteter på Tempelhøyden.

Festningen ble til slutt ødelagt av hashmoneiske Maccabees som gjorde slutt på den greske okkupasjonen. Utgravninger på Givati ​​Parking Lot, som ligger i City of David nasjonalpark, har pågått i ti år. Elad Stiftelsen forvalter nasjonalparken og finansierer utgravningene som har avdekket en rekke funn som er utstilt for publikum på stedet.

Det har vært tvil om hvor Antiokus sin festning har vært plassert, men ifølge forskere er det i de siste månedene funnet avgjørende bevis i form av en del av den gamle muren som er estimert til å være base for et tårn på fire meter i bredde og 20 meter i lengde.

Se her  og her