Til tross for en rekke hendelser i Kina i løpet av det siste året - en økonomisk nedtur, økonomisk reform og en nasjonal kampanje mot korrupsjon - har landet beholdt en av de raskest BNP vekstrater i verden. Middelklassen i Kina har betydelig kjøpekraft, som fortsetter å vokse og trekke oppmerksomhet fra Israel, skriver Ynet News. Nyere statistikk viser riktig nok rundt åtte prosent reduksjon i den israelske eksporten til Kina i forhold til samme periode i fjor. Men når mineral- og kjemisk sektor blir fjernet fra ligningen - to næringene som har lidd sterke fall på grunn av svingninger i energipriser og streik i Israel Chemicals - tegner det seg et helt annet bilde. I stedet ser vi da en 10 prosent økning i eksporten til Kina, sammen med feiende vekst i de fleste store eksportnæringer, skriver den israelske avisens næringslivsekspert. "Israel og jødene har et godt navn i Kina. Israel er sett på som hjemmet til innovasjon og hi-tech, så mange kinesiske selskaper ønsker å investere i landet," sier Ofir Gur, Israels økonomiske attaché i Beijing til Ynet News. Gur er på besøk i hjemlandet sammen med en kinesisk delegasjon som har kommet for å se etter felles muligheter i landet. Han viser til at det er en trend i Israel med stadig flere små og mellomstore bedrifter innen høyteknologi, og at eksporten til Kina nå begynner å bære preg av denne trenden. Ifølge Gur er det kinesiske markedet ikke lett å komme inn på til tross for sin vekst, slik at regjeringen må bidra israelske eksportører i å takle kinesisk byråkrati og regelverk. "Vi prøver å hjelpe, enten det er via det israelske Export Institute eller via de kulturelle arrangementene vi har flere sentrale steder i Kina," sier Gur. "For syv år siden snakket vi om en attaché ansvarlig for hele Kina, i dag har vi representanter i Shanghai, Beijing, Guangzhou, Hong Kong - og snart også andre steder. "Snart vil vi ha større representasjon i Kina enn i USA, noe som er ganske utrolig," fortsetter Gur. Nedgangen i det kinesiske aksjemarkedet er ikke nødvendigvis bare negativt for Israel, mener den israelske avisen. Peggy Mizrahi, leder av den kinesiske delen i det israelske Export Institute, mener at nedgangen presenterer en mulighet for Israel. "Kinas økonomiske nedgangstider har forårsaket at kinesiske investorer ser på investeringer i andre markeder," sier Mizrahi. "På grunn av treg vekst i Kinas tradisjonelle sektorer flyter kapital ut og blir investert i teknologi i utlandet."

Israel_Kina2Til tross for en rekke hendelser i Kina i løpet av det siste året – en økonomisk nedtur, økonomisk reform og en nasjonal kampanje mot korrupsjon – har landet beholdt en av de raskest BNP vekstrater i verden. Middelklassen i Kina har betydelig kjøpekraft, som fortsetter å vokse og trekke oppmerksomhet fra Israel, skriver Ynet News.

Nyere statistikk viser riktig nok rundt åtte prosent reduksjon i den israelske eksporten til Kina i forhold til samme periode i fjor. Men når mineral- og kjemisk sektor blir fjernet fra ligningen – to næringene som har lidd sterke fall på grunn av svingninger i energipriser og streik i Israel Chemicals – tegner det seg et helt annet bilde. I stedet ser vi da en 10 prosent økning i eksporten til Kina, sammen med feiende vekst i de fleste store eksportnæringer, skriver den israelske avisens næringslivsekspert.

“Israel og jødene har et godt navn i Kina. Israel er sett på som hjemmet til innovasjon og hi-tech, så mange kinesiske selskaper ønsker å investere i landet,” sier Ofir Gur, Israels økonomiske attaché i Beijing til Ynet News.

Gur er på besøk i hjemlandet sammen med en kinesisk delegasjon som har kommet for å se etter felles muligheter i landet. Han viser til at det er en trend i Israel med stadig flere små og mellomstore bedrifter innen høyteknologi, og at eksporten til Kina nå begynner å bære preg av denne trenden.

Ifølge Gur er det kinesiske markedet ikke lett å komme inn på til tross for sin vekst, slik at regjeringen må bidra israelske eksportører i å takle kinesisk byråkrati og regelverk.

“Vi prøver å hjelpe, enten det er via det israelske Export Institute eller via de kulturelle arrangementene vi har flere sentrale steder i Kina,” sier Gur. “For syv år siden snakket vi om en attaché ansvarlig for hele Kina, i dag har vi representanter i Shanghai, Beijing, Guangzhou, Hong Kong – og snart også andre steder.
“Snart vil vi ha større representasjon i Kina enn i USA, noe som er ganske utrolig,” fortsetter Gur.

Nedgangen i det kinesiske aksjemarkedet er ikke nødvendigvis bare negativt for Israel, mener den israelske avisen. Peggy Mizrahi, leder av den kinesiske delen i det israelske Export Institute, mener at nedgangen presenterer en mulighet for Israel.

“Kinas økonomiske nedgangstider har forårsaket at kinesiske investorer ser på investeringer i andre markeder,” sier Mizrahi. “På grunn av treg vekst i Kinas tradisjonelle sektorer flyter kapital ut og blir investert i teknologi i utlandet.”