Det er tidligere rapportert om oljefunn i det nordlige Israel, nærmere bestemt på Golanhøydene. Nå melder Channel 2 at oljefunnene på Golanhøyden er store nok til å forsyne Israels behov for mange år framover. Oljeselskapet Ofek anslår at reservatet inneholder nesten 1 milliard fat sort gull, skriver Israel Hayom. Spørsmålet er nå om det er økonomisk forsvarlig å ta ut oljen. Den israelske avisen minner om at den globale oljeprisen stuper, og at det er høye kostnader, noe som kan gjøre virksomheten lite kostnadseffektiv. Leteboringen på på Golanhøydene har vært omstridt, og møtt med protester fra den israelske miljøbevegelsen som er bekymret for at oljevirksomheten kan forårsake irreversibel skade på det unike landskapet og dyrelivet i Golan. Oljeleting på Golan kan også føre med seg geopolitiske problemer, siden Golanhøydene internasjonalt regnes for å være et omstridt område.

Oljeboring_Golan-150x150Det er tidligere rapportert om oljefunn i det nordlige Israel, nærmere bestemt på Golanhøydene. Nå melder Channel 2 at oljefunnene på Golanhøyden er store nok til å forsyne Israels behov for mange år framover. Oljeselskapet Ofek anslår at reservatet inneholder nesten 1 milliard fat sort gull, skriver Israel Hayom.

Spørsmålet er nå om det er økonomisk forsvarlig å ta ut oljen. Den israelske avisen minner om at den globale oljeprisen stuper, og at det er høye kostnader, noe som kan gjøre virksomheten lite kostnadseffektiv.

Leteboringen på på Golanhøydene har vært omstridt, og møtt med protester fra den israelske miljøbevegelsen som er bekymret for at oljevirksomheten kan forårsake irreversibel skade på det unike landskapet og dyrelivet i Golan. Oljeleting på Golan kan også føre med seg geopolitiske problemer, siden Golanhøydene internasjonalt regnes for å være et omstridt område.