Statistikk fra «World Economic Forum» (WEF) viser at Israel er på fjerde plass over land med best kvalifiserte ansatte. Tallene er hentet fra ILO (Internasjonal arbeiderbevegelse), skriver Den Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem på sin nettside. Å ha godt kvalifiserte ansatte er, i følge WEF, en nøkkeldrivkraft for å ha økonomisk vekst. Norge kommer tre plasser bak Israel på denne listen. Luxenbourg var på toppen. Israel har i mange år vært blant landene med størst vekst på verdensbasis. Den viktigste årsaken til Israels økonomiske vekst og styrke ligger i landets satsing på høyere utdanning; kombinert med en arbeidsstyrke som også innehar praktisk rettede fagkunnskaper, sier førstesekretær ved Israels ambassade, Dan Poraz til Den Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem. Ambassaden forteller videre om et land som i tiden etter uavhengigheten var helt avhengig av jordbruk til selvberging. Mye av grunnlaget for gode utdanningsinstitusjoner. "Mange høyt utdannede jøder emigrerte, og ga grunnlaget for utdanningsinstitusjoner med høy kompetanse. Denne trenden har fortsatt helt opp til nyere tid", sier Poraz. Til forskjell fra Norge har Israel ikke tidligere vært bygget på naturressurser. Dette ser det imidlertid ut til at er i endring med funn av store mengder naturgass i israelske farvann. "Mangelen på naturgass tvang frem en satsning på innovasjon", sier Dan Poraz. Et annet område som har vært med å øke kompetansen innen flere felt, er forsvarsindustrien. "En mer og mer selvforsynt forsvarsindustri har hatt den bieffekt at kompetansebasert industri har blitt stimulert- det er ikke uten grunn at Israel er markedsledende innen deler av elektronikkindustrien, og er markedsledende innen IT", sier førstesekretær Poraz til Den Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem. "I tillegg står legemiddelindustrien for mer enn ti prosent av all israelsk eksport. Dette har en klar sammenheng med Israels satsning på helse gjennom hele sin historie",legger han til.

Israel_arbeidereStatistikk fra «World Economic Forum» (WEF) viser at Israel er på fjerde plass over land med best kvalifiserte ansatte. Tallene er hentet fra ILO (Internasjonal arbeiderbevegelse), skriver Den Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem på sin nettside. Å ha godt kvalifiserte ansatte er, i følge WEF, en nøkkeldrivkraft for å ha økonomisk vekst. Norge kommer tre plasser bak Israel på denne listen. Luxenbourg var på toppen.

Israel har i mange år vært blant landene med størst vekst på verdensbasis.
Den viktigste årsaken til Israels økonomiske vekst og styrke ligger i landets satsing på høyere utdanning; kombinert med en arbeidsstyrke som også innehar praktisk rettede fagkunnskaper, sier førstesekretær ved Israels ambassade, Dan Poraz til Den Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem.

Ambassaden forteller videre om et land som i tiden etter uavhengigheten var helt avhengig av jordbruk til selvberging. Mye av grunnlaget for gode utdanningsinstitusjoner. “Mange høyt utdannede jøder emigrerte, og ga grunnlaget for utdanningsinstitusjoner med høy kompetanse. Denne trenden har fortsatt helt opp til nyere tid”, sier Poraz.

Til forskjell fra Norge har Israel ikke tidligere vært bygget på naturressurser. Dette ser det imidlertid ut til at er i endring med funn av store mengder naturgass i israelske farvann. “Mangelen på naturgass tvang frem en satsning på innovasjon”, sier Dan Poraz.

Et annet område som har vært med å øke kompetansen innen flere felt, er forsvarsindustrien. “En mer og mer selvforsynt forsvarsindustri har hatt den bieffekt at kompetansebasert industri har blitt stimulert- det er ikke uten grunn at Israel er markedsledende innen deler av elektronikkindustrien, og er markedsledende innen IT”, sier førstesekretær Poraz til Den Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem.

“I tillegg står legemiddelindustrien for mer enn ti prosent av all israelsk eksport. Dette har en klar sammenheng med Israels satsning på helse gjennom hele sin historie”,legger han til.