Den israelsk finansministeren Moshe Kahlon har undertegnet et dekret som redusere avgiftene på øl med om lag 46 prosent, og andre alkoholholdige drikkevarer med 21 prosent, skriver Ynet News. Departementet regner med at avgiftsreduksjonene vil føre til et tap på 100 millioner shekel i skatteinntekter, men det regner man med å ta igjen når salget av smuglervarer blir erstattet av lovlig alkoholomsetning. I 2012 fordoblet Israel avgiften på øl og det ble bestemt at avgiften skulle være 4,33 shekel per liter øl med en konsentrasjon på over 3,8 prosent - et betydelig høyere avgiftsnivå enn det som er vanlig i OECD. Nå senkes avgiften til 2,33 shekel per liter. Øl på gjenbruksflasker med en alkoholkonsentrasjon på 3,8 prosent vil forbli unntatt fra omsetningsavgift. Finansdepartementet begrunner avgiftsreduksjonen blant annet med at den forrige avgiftsøkningen ikke fikk den forventede effekten i form av redusert forbruk av øl. Avgiftsøkningen i 2012 rammet utelukkende forbrukerne uten å gi noen fordeler med hensyn til å redusere skadelig drikking. "Vi vil fortsette å senke levekostnadene i Israel og avlaste forbrukeren der det er mulig," sier finansminister Moshe Kahlon. "Vi ønsker å fortsette den trenden og vil ikke nøle med å rette opp skjevheter i skattesystemet som kreves og å gjøre det enklere for innbyggerne," legger han til. Det har den siste tiden vært avdekket en ulovlig alkoholindustri i Israel, som etter myndighetenes mening produserer helsefarlige produkter. For også å komme denne virksomheten til livs har finansministeren også bestemt å senke merverdiavgiften på alkoholholdige drikkevarer. Kahlon mener det er viktig å bekjempe piratdrikkevareindustrien som gjør alkohol uegnet for konsum, sikre folkehelsen og redusere avgifter, skriver Ynet News.

Israel_ølDen israelsk finansministeren Moshe Kahlon har undertegnet et dekret som redusere avgiftene på øl med om lag 46 prosent, og andre alkoholholdige drikkevarer med 21 prosent, skriver Ynet News. Departementet regner med at avgiftsreduksjonene vil føre til et tap på 100 millioner shekel i skatteinntekter, men det regner man med å ta igjen når salget av smuglervarer blir erstattet av lovlig alkoholomsetning.

I 2012 fordoblet Israel avgiften på øl og det ble bestemt at avgiften skulle være 4,33 shekel per liter øl med en konsentrasjon på over 3,8 prosent – et betydelig høyere avgiftsnivå enn det som er vanlig i OECD. Nå senkes avgiften til 2,33 shekel per liter. Øl på gjenbruksflasker med en alkoholkonsentrasjon på 3,8 prosent vil forbli unntatt fra omsetningsavgift.

Finansdepartementet begrunner avgiftsreduksjonen blant annet med at den forrige avgiftsøkningen ikke fikk den forventede effekten i form av redusert forbruk av øl. Avgiftsøkningen i 2012 rammet utelukkende forbrukerne uten å gi noen fordeler med hensyn til å redusere skadelig drikking.

“Vi vil fortsette å senke levekostnadene i Israel og avlaste forbrukeren der det er mulig,” sier finansminister Moshe Kahlon. “Vi ønsker å fortsette den trenden og vil ikke nøle med å rette opp skjevheter i skattesystemet som kreves og å gjøre det enklere for innbyggerne,” legger han til.

Det har den siste tiden vært avdekket en ulovlig alkoholindustri i Israel, som etter myndighetenes mening produserer helsefarlige produkter. For også å komme denne virksomheten til livs har finansministeren også bestemt å senke merverdiavgiften på alkoholholdige drikkevarer. Kahlon mener det er viktig å bekjempe piratdrikkevareindustrien som gjør alkohol uegnet for konsum, sikre folkehelsen og redusere avgifter, skriver Ynet News.