For første gang på flere tiår bygges det vindturbiner i Israel som vil skape elektrisitet ved å utnytte kraften av vinden, skriver Ynet News. Afcon Holdings, en del av Shlomo Group, har startet byggingen av to vindparker som vil huse 25 vindturbiner hver i Ramat Sirin og Ma'ale Gilboa i det nordlige Israel. Turbinene kan produsere 21 megawatt elektrisitet til enhver tid, og er planlagt å bli tatt i bruk neste år. Israels første vindpark ble etablert for 30 år siden, på Golanhøydene. Ingen turbiner av samme skala har blitt bygget siden. Israels nåværende kraftgenereringskapasitet er 13.000 megawatt, noe som betyr at elektrisiteten som genereres av den nye vindparken ikke vil være en game changer, men prosjektet er det første av sitt slag på flere tiår. Hevingen av de første turbinene nylig markerte det siste trinnet i en lang prosess som inkluderte planlegging, innkjøpsbiten og forberedelse av infrastrukturen på stedene. Afcon Holdings har sagt at ferdigstillelse av prosjektet vil oppfylle visjonen til Shlomo konsernets grunnlegger, Shlomo Shmelzter. Selv om det ikke har vært noen vindmølleprosjekter i Israel de siste årene, har israelske firma vært aktive på det internasjonale markedet. Det israelske selskapet Enlight Renewable Energy, som har spesialisert seg på å initiere, utvikle, bygge og drifte ren elektrisitetsproduksjon prosjekter fra fornybare energikilder, har eksempelvis nylig undertegnet en avtale om en vindparkutvikling i Irland og tar sikte på å etablere 100 megawatt vindkraft i Irland i de kommende årene, følge den irske avisen Irish Independent.

Vindmøller-150x150For første gang på flere tiår bygges det vindturbiner i Israel som vil skape elektrisitet ved å utnytte kraften av vinden, skriver Ynet News. Afcon Holdings, en del av Shlomo Group, har startet byggingen av to vindparker som vil huse 25 vindturbiner hver i Ramat Sirin og Ma’ale Gilboa i det nordlige Israel. Turbinene kan produsere 21 megawatt elektrisitet til enhver tid, og er planlagt å bli tatt i bruk neste år.

Israels første vindpark ble etablert for 30 år siden, på Golanhøydene. Ingen turbiner av samme skala har blitt bygget siden. Israels nåværende kraftgenereringskapasitet er 13.000 megawatt, noe som betyr at elektrisiteten som genereres av den nye vindparken ikke vil være en game changer, men prosjektet er det første av sitt slag på flere tiår.

Hevingen av de første turbinene nylig markerte det siste trinnet i en lang prosess som inkluderte planlegging, innkjøpsbiten og forberedelse av infrastrukturen på stedene. Afcon Holdings har sagt at ferdigstillelse av prosjektet vil oppfylle visjonen til Shlomo konsernets grunnlegger, Shlomo Shmelzter.

Selv om det ikke har vært noen vindmølleprosjekter i Israel de siste årene, har israelske firma vært aktive på det internasjonale markedet. Det israelske selskapet Enlight Renewable Energy, som har spesialisert seg på å initiere, utvikle, bygge og drifte ren elektrisitetsproduksjon prosjekter fra fornybare energikilder, har eksempelvis nylig undertegnet en avtale om en vindparkutvikling i Irland og tar sikte på å etablere 100 megawatt vindkraft i Irland i de kommende årene, følge den irske avisen Irish Independent.