Den israelske regjeringen har vedtatt å tillate å øke antallet kinesiske arbeidere i den israelske boligbyggebransjen, og mener at det vil bidra til å få ned prisene på boliger, som lenge har vært et problem for den israelske økonomien som også er påpekt av det internasjonale pengefondet. I en uttalelse sier det israelske finansdepartementet at tiltaket vil "forkorte den gjennomsnittlige byggetiden for høye bygninger og senke kostnadene for en leilighet for entreprenøren," melder Times of Israel. "Vi har et stort ansvar for å sikre bygging av leiligheter for unge par," sier finansminister Moshe Kahlon, som foreslo tiltaket sammen med statsminister Benjamin Netanyahu. "Derfor bestemte vi oss for å legge til titusenvis av dyktige kinesiske arbeidere som vil bidra til å stimulere en økning i tilbudet av leiligheter i Israel," legger han til. "Etter mitt syn er dette en nødvendig og viktig skritt til lavere boligpriser," sier statsminister Benjamin Netanyahu. Israels byggenæring sysselsetter 216,000 arbeidere, inkludert 37.000 palestinere og 6.000 utlendinger, hvorav rundt 3700 kinesere. Den nye planen tar sikte på at ytterligere 20.000 bygningsarbeidere blir brakt over fra Kina. Times of Israel skriver at økningen av kinesiske bygningsarbeidere sannsynligvis vil redusere antallet palestinere i bransjen. Tilgjengeligheten av palestinsk arbeidskraft har vært et problem av sikkerhetsgrunner. Samtidig har det vært mangel på kvalifiset arbeidskraft blant israelere. Fraværet av israelske og utenlandske faglærte arbeidere, og problemer med et stabllt frammøte på arbeidsplassene av palestinske arbeidere, som ofte blir forhindret fra å møte opp presis på grunn av sikkerhetsproblemer ved grensene, har vært et problem for den israelske bygningsindustrien over lengre tid. Regjeringen hevder at kinesiske byggefirmaer bygge opptil 50 prosent raskere, og med færre uventede kostnader hva kvalitet angår, enn palestinske selskaper. Nettoresultatet av dette skiftet til kinesisk arbeidskraft vil forventet bli at byggetiden for høye bygninger reduseres med 20-30% og at entreprenørens kostnad for hver leilighet senkes med rundt 50.000 shekel, en besparelse som formodentlig sendes videre til boligkjøpere. Regjeringen vil revurdere beslutningen om to år, skriver Times of Israel..

Kinesisk_arbeiderDen israelske regjeringen har vedtatt å tillate å øke antallet kinesiske arbeidere i den israelske boligbyggebransjen, og mener at det vil bidra til å få ned prisene på boliger, som lenge har vært et problem for den israelske økonomien som også er påpekt av det internasjonale pengefondet. I en uttalelse sier det israelske finansdepartementet at tiltaket vil “forkorte den gjennomsnittlige byggetiden for høye bygninger og senke kostnadene for en leilighet for entreprenøren,” melder Times of Israel.

“Vi har et stort ansvar for å sikre bygging av leiligheter for unge par,” sier finansminister Moshe Kahlon, som foreslo tiltaket sammen med statsminister Benjamin Netanyahu. “Derfor bestemte vi oss for å legge til titusenvis av dyktige kinesiske arbeidere som vil bidra til å stimulere en økning i tilbudet av leiligheter i Israel,” legger han til. “Etter mitt syn er dette en nødvendig og viktig skritt til lavere boligpriser,” sier statsminister Benjamin Netanyahu.

Israels byggenæring sysselsetter 216,000 arbeidere, inkludert 37.000 palestinere og 6.000 utlendinger, hvorav rundt 3700 kinesere. Den nye planen tar sikte på at ytterligere 20.000 bygningsarbeidere blir brakt over fra Kina. Times of Israel skriver at økningen av kinesiske bygningsarbeidere sannsynligvis vil redusere antallet palestinere i bransjen. Tilgjengeligheten av palestinsk arbeidskraft har vært et problem av sikkerhetsgrunner. Samtidig har det vært mangel på kvalifiset arbeidskraft blant israelere.

Fraværet av israelske og utenlandske faglærte arbeidere, og problemer med et stabllt frammøte på arbeidsplassene av palestinske arbeidere, som ofte blir forhindret fra å møte opp presis på grunn av sikkerhetsproblemer ved grensene, har vært et problem for den israelske bygningsindustrien over lengre tid.

Regjeringen hevder at kinesiske byggefirmaer bygge opptil 50 prosent raskere, og med færre uventede kostnader hva kvalitet angår, enn palestinske selskaper. Nettoresultatet av dette skiftet til kinesisk arbeidskraft vil forventet bli at byggetiden for høye bygninger reduseres med 20-30% og at entreprenørens kostnad for hver leilighet senkes med rundt 50.000 shekel, en besparelse som formodentlig sendes videre til boligkjøpere. Regjeringen vil revurdere beslutningen om to år, skriver Times of Israel..