Den israelske sentralbanksjefen Karnit Flug er for andre året på rad havnet på Global Finance sin liste over verdens beste sentralbanksjefer. På magasinets årlige rangering, offentliggjort forrige torsdag, fikk hun en A ranking, sammen med ytterligere åtte sentrale bankfolk. Global Finance rangerer sentralbanksjefer på en karakterskala fra A til F, og tar hensyn til om de har kontroll over inflasjonspress, møter målene om økonomisk vekst, innenlandsk valutastabilitet og rentestyring. "Den globale økonomien begynner å komme seg, til tross for en rekke utfordringer, blant annet en styrking av dollaren og slutten av Federal Reserves enkle pengerpolitikk. Sentralbanksjefer forbli avgjørende i å overvinne disse hindringene. Riktig pengepolitikk kan dempe virkningene av valutasvingninger og stigende renter og dermed anspore økonomisk vekst," sier Global Finance sin utgiver og redaksjonssjef Joseph Giarraputo i en kommentar til rangeringen. "Som vår score viser har enkelte sentralbanker klart seg bedre enn andre i å utarbeide slike retningslinjer. Våre karakterer reflekterer også vilje til sentrale bankfolk til å stå imot politisk innblanding samt deres evne til å påvirke regjeringens politikk på utgifter og utenlandske investeringer," legger han til. Også Israels tidligere sentralbanksjef Stanley Fischer ble regnet for å være en av verdens beste, og scoret høyt på listen til Global Finance. Karnit Flug overtok som sentralbanksjef i 2013, og er den først kvinnelige sentralbanksjefen i Israels historie.

Karnit_Flug-150x150Den israelske sentralbanksjefen Karnit Flug er for andre året på rad havnet på Global Finance sin liste over verdens beste sentralbanksjefer. På magasinets årlige rangering, offentliggjort forrige torsdag, fikk hun en A ranking, sammen med ytterligere åtte sentrale bankfolk.

Global Finance rangerer sentralbanksjefer på en karakterskala fra A til F, og tar hensyn til om de har kontroll over inflasjonspress, møter målene om økonomisk vekst, innenlandsk valutastabilitet og rentestyring.

“Den globale økonomien begynner å komme seg, til tross for en rekke utfordringer, blant annet en styrking av dollaren og slutten av Federal Reserves enkle pengerpolitikk. Sentralbanksjefer forbli avgjørende i å overvinne disse hindringene. Riktig pengepolitikk kan dempe virkningene av valutasvingninger og stigende renter og dermed anspore økonomisk vekst,” sier Global Finance sin utgiver og redaksjonssjef Joseph Giarraputo i en kommentar til rangeringen.

“Som vår score viser har enkelte sentralbanker klart seg bedre enn andre i å utarbeide slike retningslinjer. Våre karakterer reflekterer også vilje til sentrale bankfolk til å stå imot politisk innblanding samt deres evne til å påvirke regjeringens politikk på utgifter og utenlandske investeringer,” legger han til.

Også Israels tidligere sentralbanksjef Stanley Fischer ble regnet for å være en av verdens beste, og scoret høyt på listen til Global Finance. Karnit Flug overtok som sentralbanksjef i 2013, og er den først kvinnelige sentralbanksjefen i Israels historie.