Flyktningkrisen i Europa med press på Schengen-grensene kan gjøre det israelske grensegjerdet mot Egypt til eksportvare, fremgår det av en artikkel i Ynet News. Både Ungarn og Bulgaria skal være interesserte i å se nærmere på den israelske løsningen. I følge avisens kilde skal begge disse landene ha gjort foreløpige forespørsler om å kjøpe israelske designede gjerder. Begge disse EU-landene er i ferd med å forsterke sine grenser for å avskrekke innvandrere og flyktninger. Ungaren har allerede satt opp et gjerde langs grensen mot Serbia, men har vist interesse for den typen gjerde som Israel har satt opp mot Egypt både for å stanse strømmen av ulovlige innvandrere gjennom Sinai og av sikkerhetsmessige grunner. Både bulgarske og ungarske tjenestemenn antyder overfor Ynet News at det pågår diskusjoner om sikkerhetgjerder. "Jeg antar at dette er tilfelle fordi samarbeidet mellom det israelske og bulgarske departementet for indre anliggender og sikkerhet er ganske intensivt," sier Bulgarias viseambassadør til Israel, Rayko Pepelanov, til Ynet News. "Jeg kan ikke gi deg noen detaljer akkurat nå, men jeg tror at vi har tatt fra de israelske erfaringer så mye som vi kan," legger han til. Avisens israelske bransjekilde sier han regner med at avtaler om kjøp av israelsk designede gjerder ligger noe frem i tid både av budsjettmessige grunner og fordi bygging av grensegjerder mot land utenfor EU og Schengen er politisk sensitivt, til tross for at Schengen-avtalen forplikter grenselandene til en streng grensekontroll. "Flere europeiske land ønsker løsninger og ser relevansen av våre teknologier," sier Ynet News sin kilde, men han kegger til at de trenger EU-støtte og at EU til nå ikke har vært imøtekommende. EU-kommisjonen, EUs utøvende organ, har motsatt seg bygging av gjerder, men aksepterer at det er opp til enhver nasjon å bestemme hvordan den beskytter sine grenser. Den type gjerde landene har uttrykt interesse for er den typen som Israel har bygget langs den 230 km lange grensen til Egypt, i stedet for stål-og-betong barrieren som skiller Vestbredden fra Israel og Øst-Jerusalem. Denne gjerdestrukturen er rundt 5-6 meter høy, toppet med piggtråd og utstyrt med kameraer og bevegelsessensorer. Det egyptiske gjerdet ble bygget over tre år og fullført i 2013, med sikte på å stoppe en strøm av innvandrere fra Afrika og beskytte mot raid fra islamistiske opprørere. Gjerdet kostet den israelske regjeringen rundt 380 millioner dollar. En lignende barriere vil trolig koste utenlandske kunder rundt 15 prosent mer - opp til 1,9 millioner dollar per km, ifølge Ynet News sin bransjekilde. I tllegg kan åser, skoger og annen vanskelige europeiske topografi drive prisen noe høyere. Bygging av slike barrierer vil representere en betydelig forbedring av sikkerheten for Ungarn og Bulgaria, mener Ynet News. Førstnevnte land har allerede fullført et 3,5 meter høyt gjerde langs grensen til Serbia, mens sistnevnte har reist et gjerde ca 3 meter høyt gjerde på sin tyrkiske grense. Men de israelske designede gjerdene er høyere, mer tungt befestet og har mer avanserte elektroniske forsvarsmekanismer.

grensegjerde_Israel_EgyptFlyktningkrisen i Europa med press på Schengen-grensene kan gjøre det israelske grensegjerdet mot Egypt til eksportvare, fremgår det av en artikkel i Ynet News. Både Ungarn og Bulgaria skal være interesserte i å se nærmere på den israelske løsningen. I følge avisens kilde skal begge disse landene ha gjort foreløpige forespørsler om å kjøpe israelske designede gjerder.

Begge disse EU-landene er i ferd med å forsterke sine grenser for å avskrekke innvandrere og flyktninger. Ungaren har allerede satt opp et gjerde langs grensen mot Serbia, men har vist interesse for den typen gjerde som Israel har satt opp mot Egypt både for å stanse strømmen av ulovlige innvandrere gjennom Sinai og av sikkerhetsmessige grunner.

Både bulgarske og ungarske tjenestemenn antyder overfor Ynet News at det pågår diskusjoner om sikkerhetgjerder. “Jeg antar at dette er tilfelle fordi samarbeidet mellom det israelske og bulgarske departementet for indre anliggender og sikkerhet er ganske intensivt,” sier Bulgarias viseambassadør til Israel, Rayko Pepelanov, til Ynet News. “Jeg kan ikke gi deg noen detaljer akkurat nå, men jeg tror at vi har tatt fra de israelske erfaringer så mye som vi kan,” legger han til.

Avisens israelske bransjekilde sier han regner med at avtaler om kjøp av israelsk designede gjerder ligger noe frem i tid både av budsjettmessige grunner og fordi bygging av grensegjerder mot land utenfor EU og Schengen er politisk sensitivt, til tross for at Schengen-avtalen forplikter grenselandene til en streng grensekontroll.

“Flere europeiske land ønsker løsninger og ser relevansen av våre teknologier,” sier Ynet News sin kilde, men han kegger til at de trenger EU-støtte og at EU til nå ikke har vært imøtekommende. EU-kommisjonen, EUs utøvende organ, har motsatt seg bygging av gjerder, men aksepterer at det er opp til enhver nasjon å bestemme hvordan den beskytter sine grenser.

Den type gjerde landene har uttrykt interesse for er den typen som Israel har bygget langs den 230 km lange grensen til Egypt, i stedet for stål-og-betong barrieren som skiller Vestbredden fra Israel og Øst-Jerusalem. Denne gjerdestrukturen er rundt 5-6 meter høy, toppet med piggtråd og utstyrt med kameraer og bevegelsessensorer.

Det egyptiske gjerdet ble bygget over tre år og fullført i 2013, med sikte på å stoppe en strøm av innvandrere fra Afrika og beskytte mot raid fra islamistiske opprørere. Gjerdet kostet den israelske regjeringen rundt 380 millioner dollar.

En lignende barriere vil trolig koste utenlandske kunder rundt 15 prosent mer – opp til 1,9 millioner dollar per km, ifølge Ynet News sin bransjekilde. I tllegg kan åser, skoger og annen vanskelige europeiske topografi drive prisen noe høyere.

Bygging av slike barrierer vil representere en betydelig forbedring av sikkerheten for Ungarn og Bulgaria, mener Ynet News. Førstnevnte land har allerede fullført et 3,5 meter høyt gjerde langs grensen til Serbia, mens sistnevnte har reist et gjerde ca 3 meter høyt gjerde på sin tyrkiske grense. Men de israelske designede gjerdene er høyere, mer tungt befestet og har mer avanserte elektroniske forsvarsmekanismer.