En 2000 år gammel mikveh ( et rituelt bad) som inneholder en sjelden gammel melding kodet i symboler og inskripsjoner ble oppdaget for to måneder siden under anleggsarbeidene for en barnehage i Jerusalem, skriver organisasjonen Bridge for Peace. Det rituelle badet er datert til tiden under det andre tempelet, og ble funnet i en underjordisk hule under en rutinemessig inspeksjon på byggeplassen fra Israel Antiquities Authority. Et forværelse, flankert av benker, førte til badekaret. Veggene i mikveh-en ble behandlet med gammel puss og var prydet med en rekke malerier og inskripsjoner, skrevet i gjørme og sot. Blant symbolene som er tegnet på veggen er en båt, palmer og ulike plantearter, og muligens enda en menorah. Disse symbolene er alle vanlige elementer i visuell kunst i andre tempelperioden. Inskripsjonene er arameisk og skrevet i kursiv hebraisk skript, som var vanlig på slutten av den andre tempelperioden. "Det er ingen tvil om at dette er en svært viktig oppdagelse," sier utgravingslederne Royee Greenwald og Alexander Wiegmann i en uttalelse. "En slik konsentrasjon av inskripsjoner og symboler fra andre tempelperiode på ett arkeologisk funnsted, og i en slik tilstand av bevaring, er sjeldne og unike og veldig spennende." "Et veggmaleri er så følsomt at deres eksponering til luft forårsaker skade på dem," opplyser Israel Antiquities Authority. "Så snart inskripsjonene ble oppdaget begynte Israel Antiquities Authority å implementere komplekse bevaringstiltak. De gjennomgikk første behandling på stedet, ble fjernet i sin helhet fra badet og overført til bevaringslaboratorier for videre behandling og stabilisering." Arkeologer vet ennå ikke hva inskripsjonene betyr, så deres forskning er fortsatt i startfasen. Forskere prøver nå å finne ut sammenhengen mellom symboler og inskripsjoner og hvorfor de ble funnet i en mikveh, av alle steder. De vil også prøve å fine ut hvem som malte dem og hvorfor. "Var det noen som spøkefullt ønsket å skrible graffiti, eller kanskje det vi har her er et ønske om å formidle et dypt åndelige og religiøse budskap, kanskje til og med et rop om hjelp som følge av en traumatisk hendelse," spør forskerne.

mikhveEn 2000 år gammel mikveh ( et rituelt bad) som inneholder en sjelden gammel melding kodet i symboler og inskripsjoner ble oppdaget for to måneder siden under anleggsarbeidene for en barnehage i Jerusalem, skriver organisasjonen Bridge for Peace. Det rituelle badet er datert til tiden under det andre tempelet, og ble funnet i en underjordisk hule under en rutinemessig inspeksjon på byggeplassen fra Israel Antiquities Authority.

Et forværelse, flankert av benker, førte til badekaret. Veggene i mikveh-en ble behandlet med gammel puss og var prydet med en rekke malerier og inskripsjoner, skrevet i gjørme og sot. Blant symbolene som er tegnet på veggen er en båt, palmer og ulike plantearter, og muligens enda en menorah. Disse symbolene er alle vanlige elementer i visuell kunst i andre tempelperioden. Inskripsjonene er arameisk og skrevet i kursiv hebraisk skript, som var vanlig på slutten av den andre tempelperioden.

“Det er ingen tvil om at dette er en svært viktig oppdagelse,” sier utgravingslederne Royee Greenwald og Alexander Wiegmann i en uttalelse. “En slik konsentrasjon av inskripsjoner og symboler fra andre tempelperiode på ett arkeologisk funnsted, og i en slik tilstand av bevaring, er sjeldne og unike og veldig spennende.”

“Et veggmaleri er så følsomt at deres eksponering til luft forårsaker skade på dem,” opplyser Israel Antiquities Authority. “Så snart inskripsjonene ble oppdaget begynte Israel Antiquities Authority å implementere komplekse bevaringstiltak. De gjennomgikk første behandling på stedet, ble fjernet i sin helhet fra badet og overført til bevaringslaboratorier for videre behandling og stabilisering.”

Arkeologer vet ennå ikke hva inskripsjonene betyr, så deres forskning er fortsatt i startfasen. Forskere prøver nå å finne ut sammenhengen mellom symboler og inskripsjoner og hvorfor de ble funnet i en mikveh, av alle steder. De vil også prøve å fine ut hvem som malte dem og hvorfor.

“Var det noen som spøkefullt ønsket å skrible graffiti, eller kanskje det vi har her er et ønske om å formidle et dypt åndelige og religiøse budskap, kanskje til og med et rop om hjelp som følge av en traumatisk hendelse,” spør forskerne.