Det israelske selskapet Sensilize lanserer nå det de kaller fremtiden for presisjonsjordbruk. I hovedsak går det ut på å kombinere en dronemontert sensor med analytisk programvare. Det nye feltet av presisjonsjordbruk er basert på å observere, måle og å svare på avlinger med smart teknologi, skriver Israel 21c. Droner - også kalt ubemannede kjøretøy (UAV) eller ubemannede fly (UAS) - gir bøndene nye muligheter. Sensilize bruker en mikro-UAS plattform for å kartlegge felt med en integrert applikasjonsdrevet sensor som heter Robin-Eye, som gir ultra-høy oppløsning multispektrale bilder av vegetasjon i nesten alle lysforhold. I løpet av 24 timer får bonden ekte fargebilder av området samt kart og kan lettere treffe optimale beslutninger for å øke effektiviteten, maksimere avkastning og minimere ressurser. Sensilize ble grunnlagt på begynnelsen av 2013 av Yoav Zur og Robi Stark, som har doktorgrader og nesten 20 års erfaring i fjernmåling av miljøer og kartlegging av vegetasjon, jord og vannkvaliteter. Deres forrige fjernmåling-baserte selskap ble kjøpt opp av Elbit Systems i 2008. Etter at de forlot Elbit, brukte de et år med møter med agronomer i Israel og andre land for å presisere markedsbehov før de grunnla Sensilize. "Vår bakgrunn er i fjernmåling, ikke agronomi eller luftfart," forklarer Stark til Israel21c. "Vi er i ferd med å bygge bro over gapet mellom ingeniører og brukere." Den første generasjonen av Robin systemet (sensoren og analyse programvare) er nå i pilotforsøk gjennom partnerskap med store oppdretts- og forskningsvirksomheter. Disse studiene vil gi Sensilize verdifulle tilbakemeldinger fra faktiske brukere før den endelige versjonen av systemet blir introdusert på det globale markedet i juni, sier Stark, som var med på Israels årlige AgriVest ag-tech konferanse den 27. april. Det er ikke bare bøndene som vil ha nytte av deres syste. "Et av de store markeder ved hjelp av vegetasjonskartlegging er energibransjen," sier han, og viser til at selskapet allerede har to kunder i Europa. De kartlegger en motorvei og en jernbanestrekning. Problemet er nemlig at det ofte vokser trær tett innpå vei-eller jernbanestrekninger, som trengs å bli trimmet, og da er deres form for kartlegging nyttig.  

SenzeliseDet israelske selskapet Sensilize lanserer nå det de kaller fremtiden for presisjonsjordbruk. I hovedsak går det ut på å kombinere en dronemontert sensor med analytisk programvare. Det nye feltet av presisjonsjordbruk er basert på å observere, måle og å svare på avlinger med smart teknologi, skriver Israel 21c. Droner – også kalt ubemannede kjøretøy (UAV) eller ubemannede fly (UAS) – gir bøndene nye muligheter.

Sensilize bruker en mikro-UAS plattform for å kartlegge felt med en integrert applikasjonsdrevet sensor som heter Robin-Eye, som gir ultra-høy oppløsning multispektrale bilder av vegetasjon i nesten alle lysforhold. I løpet av 24 timer får bonden ekte fargebilder av området samt kart og kan lettere treffe optimale beslutninger for å øke effektiviteten, maksimere avkastning og minimere ressurser.

Sensilize ble grunnlagt på begynnelsen av 2013 av Yoav Zur og Robi Stark, som har doktorgrader og nesten 20 års erfaring i fjernmåling av miljøer og kartlegging av vegetasjon, jord og vannkvaliteter. Deres forrige fjernmåling-baserte selskap ble kjøpt opp av Elbit Systems i 2008. Etter at de forlot Elbit, brukte de et år med møter med agronomer i Israel og andre land for å presisere markedsbehov før de grunnla Sensilize. “Vår bakgrunn er i fjernmåling, ikke agronomi eller luftfart,” forklarer Stark til Israel21c. “Vi er i ferd med å bygge bro over gapet mellom ingeniører og brukere.”

Den første generasjonen av Robin systemet (sensoren og analyse programvare) er nå i pilotforsøk gjennom partnerskap med store oppdretts- og forskningsvirksomheter. Disse studiene vil gi Sensilize verdifulle tilbakemeldinger fra faktiske brukere før den endelige versjonen av systemet blir introdusert på det globale markedet i juni, sier Stark, som var med på Israels årlige AgriVest ag-tech konferanse den 27. april.

Det er ikke bare bøndene som vil ha nytte av deres syste. “Et av de store markeder ved hjelp av vegetasjonskartlegging er energibransjen,” sier han, og viser til at selskapet allerede har to kunder i Europa. De kartlegger en motorvei og en jernbanestrekning. Problemet er nemlig at det ofte vokser trær tett innpå vei-eller jernbanestrekninger, som trengs å bli trimmet, og da er deres form for kartlegging nyttig.