Det israelske antirakett-forsvaret Iron Dome har reddet uttallige sivile israeleres liv. Nå arbeides det med å lage et antitunnel-forsvar som i fremtiden kan komme til å redde minst like mange. Den amerikanske kongressens "Armed Services Committee" godkjente nylig en endring i forsvarsbudsjettet som har til hensikt å gjøre det mulig for Israel og USA i samarbeid å utarbeide en slik teknologi, skriver i24 News. Kongressrepresentantene Gwen Graham, demokrat fra Florida, og Doug Lamborn, republikaner fra Colorado, står bak vedtaket, kalt "USA-Israel Anti-Tunnel Defense Cooperation Law" som sikrer forsknings-og utviklingsmidler til å utvikle et nytt antitunnel-forsvarssystem. Hensikten er å gjøre et land i stand til å forsvare seg mot terrortrusselen som tunnelbygging under grenser utgjør. "Hver dag lever vår nærmeste allierte i Midtøsten, Israel, under konstant trussel om terrorangrep lansert fra underjordiske tunneler," sier Graham i en uttalelse. "USA-Israel Anti-Tunnel Defense Cooperation Law vil godkjenne et enestående nytt initiativ for å beskytte Israel fra dennee farlig trusselen". "Denne siste sommeren reddet den felles amerikansk-israelsk utviklede teknologien Iron Dome tusenvis av israelske borgeres liv," sier Lamborn i en annen uttalelse. "Når Hamas og andre terrorgrupper bygger underjordiske tunneler er det ikke bare en utfordring for Israel, men for USA også. Jeg håper at dette samarbeidet med Israel vil etterligne suksessen til Iron Dome, slik at vi kan finne en løsning som vil beskytte amerikanske og israelske liv ", heter det i uttalelsen. "Tunneler er en gammel trussel som har gjenoppstått i en svært farlig vei. Vi vet at hvis Hamas har brukt tunneler i vellykkede terrorangrep, er det bare et spørsmål om tid før terrorister andre steder bruker tunneler også. Tunneler er en trussel mot amerikanske baser og ambassader rundt om i verden, og er allerede en alvorlig trussel mot vår egen sørlige grense. Av alle disse grunnene er det fornuftig å samarbeide med Israel," mener den amerikanske kongressmannen. Han understreker at den "anti-tunnel forsvarsteknologien" som vil bli oppdaget i dette fellesprosjektet også kan brukes for å beskytte amerikanske militærbaser og grenser.

tunnelDet israelske antirakett-forsvaret Iron Dome har reddet uttallige sivile israeleres liv. Nå arbeides det med å lage et antitunnel-forsvar som i fremtiden kan komme til å redde minst like mange. Den amerikanske kongressens “Armed Services Committee” godkjente nylig en endring i forsvarsbudsjettet som har til hensikt å gjøre det mulig for Israel og USA i samarbeid å utarbeide en slik teknologi, skriver i24 News.

Kongressrepresentantene Gwen Graham, demokrat fra Florida, og Doug Lamborn, republikaner fra Colorado, står bak vedtaket, kalt “USA-Israel Anti-Tunnel Defense Cooperation Law” som sikrer forsknings-og utviklingsmidler til å utvikle et nytt antitunnel-forsvarssystem. Hensikten er å gjøre et land i stand til å forsvare seg mot terrortrusselen som tunnelbygging under grenser utgjør.

“Hver dag lever vår nærmeste allierte i Midtøsten, Israel, under konstant trussel om terrorangrep lansert fra underjordiske tunneler,” sier Graham i en uttalelse. “USA-Israel Anti-Tunnel Defense Cooperation Law vil godkjenne et enestående nytt initiativ for å beskytte Israel fra dennee farlig trusselen”.

“Denne siste sommeren reddet den felles amerikansk-israelsk utviklede teknologien Iron Dome tusenvis av israelske borgeres liv,” sier Lamborn i en annen uttalelse. “Når Hamas og andre terrorgrupper bygger underjordiske tunneler er det ikke bare en utfordring for Israel, men for USA også. Jeg håper at dette samarbeidet med Israel vil etterligne suksessen til Iron Dome, slik at vi kan finne en løsning som vil beskytte amerikanske og israelske liv “, heter det i uttalelsen.

“Tunneler er en gammel trussel som har gjenoppstått i en svært farlig vei. Vi vet at hvis Hamas har brukt tunneler i vellykkede terrorangrep, er det bare et spørsmål om tid før terrorister andre steder bruker tunneler også. Tunneler er en trussel mot amerikanske baser og ambassader rundt om i verden, og er allerede en alvorlig trussel mot vår egen sørlige grense. Av alle disse grunnene er det fornuftig å samarbeide med Israel,” mener den amerikanske kongressmannen. Han understreker at den “anti-tunnel forsvarsteknologien” som vil bli oppdaget i dette fellesprosjektet også kan brukes for å beskytte amerikanske militærbaser og grenser.