Flere tiår etter etableringen av staten står Israel fortsatt overfor mange trusler. Israelerne lever i en konstant tilstand av stress på grunn av militære operasjoner og en kjernefysisk trussel. Likevel er Israel blant landene med den høyeste levealderen i verden, skriver Ynet News. Både israelere og nordmenn har en gjennomsnittlig levealder på 82 år.    Den siste internasjonale rapporten fra Verdens Helseorganisasjon plasserer israelske menn helt oppe på fjerde plass i verden med en gjennomsnittlig forventet levealder på 80,2 år. Bare menn fra Island (81,2), Sveits (80,7) og Australia (80,5) kan regne med å leve lengre enn israelske menn. Israelske kvinner er rangert på tiende plass med en levealder på 84 år. En samlet beregning av begge kjønn setter Israel på tredje plass med et gjennomsnitt på 82 år - sammen med land som Frankrike, Spania, Sverige, Norge, New Zealand, Monaco, Luxemburg og Kypros. Japan har den høyeste levealderen (84), etterfulgt av Australia, Italia, Singapore, San Marino, Sveits og Andorra på andre plass med et gjennomsnitt på 83 år, i følge Ynet News. Ynet News ar spurt tre eksperter for å prøve å forklare hva som gjør at israelerne overleve de daglige problemene, overvinner ulike hindringer, frykt og trusler, og lever lenger. Psykolen Efi Gil mener at israelerne ikke blir så stresset av krigs- og terrortruslene, og den daglige påminnelsen ved å se soldater og politi med våpen i gatene, som mange utlendinger kanskje tror. Det er noe israelerne er blitt vant med. Den israelske befolkningen har utviklet en mekanisme for å tilpasse seg det eksisterende stress. Det israelske samfunnet er blitt vant til å leve sammen med krig, og vi er ikke så redd for traumatiske hendelser," forklarer han. "Familiens samhold skaper styrke i ulike populasjoner, depresjon er ofte forårsaket av ensomhet, mens det israelske samfunnet er preget av varme relasjoner," sier han. "Alle studier viser at sosial støtte, nære vennskapelige forbindelser og familievarme er de eksakte elementer som forårsaker lykke, og sannsynligvis en høyere levealder," legger han til. Professor Gabi Ben-Dor, en sosiolog fra National Security Studies Center ved Haifa-universitetet, har gjennomført "nasjonal styrke undersøkelsen" i 15 år. Den forteller om israelernes oppfatninger av deres liv i dag, og hvordam de ser på fremtiden. Han sier til Ynet News at resultatene har vært stabile gjennom årene, og peker på et avgjørende parameter: Det gjennomsnittlige israelske høye nivået av optimisme. "Israelerne lever med et høyt nivå av frykt for terror, konvensjonelle angrep og trusler, men på den ene siden er de redde, og på den annen side mener de at ting vil ordne seg i fremtiden. Det er ikke så mye fordi vi har vellykkede ledere, men fordi det israelske samfunnet i utgangspunktet er sunt. Folk her er stolte over å være israelere, tror på verdier og tror at vi skal klare å møte trusler i fremtiden også," sier sosiologprofessoren. Også han trekker frem de gode familierelasjonene i Israel. "Når folk er optimistiske, har de noe å leve for. De har barn, etablerer familier og vier sine liv til sine familier, i den tro at de har noe som er verdt å investere i," sier han. Det skaper en stabil psykisk helse som har betydnig for levealderen. "Folk kan være mindre optimistisk her og der, men i de 15 årene av denne undersøkelsen ser vi en høy stabilitet på optimismeindeksen, som er dypt forankret i den nasjonale karakteren. Den trenger ikke stamme fra troen på lederne, men fra noe helt grunnleggende og dypt -. fra troen på det israelske samfunnet, og en følelse av stolthet over staten Israel," konkluderer han. Professor Devora Lieberman, direktør ved Institutt for geriatri ved Soroka Medical Center i Be'er Sheva, legger vekt på at Israel har en god eldreomsorg. "Alt i alt, ting er veldig bra her for eldre," sier hun . "Vi ser eldre mennesker innlagt på sykehus her fra alle sektorer, alle kjønn og alle sosioøkonomiske klasser, selv de vanskeligste, men de er ikke neglisjert. Det er sant at de noen ganger må vente i kø i mange timer, men de medisinske tjenestene her er ganske bra". "Helsevedlikeholdsorganisasjoner gjennomføre kvalitetstiltak for hver enkelt pasient, og familieleger sikrer at hver eldre pasient gjennomgår de vanlige periodiske kontrollene og mottar de nødvendige medisinene. Folk er mye mer bevisst på forebyggende medisin i dag, får vaksiner som hindrer alvorlige sykdommer og lever lengre, og spiser riktig ernæring, rik på fiber og lavt på natrium og fett," legger profesoren til. "The Nursing Law gir hver eldre person rett til å motta hjelp fra en hjemmehjelper som gjør innkjøp, hjelper dem med å dusje, kokker for dem og bringer dem medisiner. Familielege og sykepleier kommer på husbesøk til funksjonshemmede eldre mennesker. Det er kanskje ikke alltid nok, men det er et stort bidrag," forteller hun, og presiserer at et israelsk sykehus aldri vil si at en person er for gammel til å få en medisin eller behandling. "Vi vil gjøre alt som trengs for å redde dem, og forlenge livet med verdighet og minimum lidelse," sier hun.

Israel_gammel_dameFlere tiår etter etableringen av staten står Israel fortsatt overfor mange trusler. Israelerne lever i en konstant tilstand av stress på grunn av militære operasjoner og en kjernefysisk trussel. Likevel er Israel blant landene med den høyeste levealderen i verden, skriver Ynet News. Både israelere og nordmenn har en gjennomsnittlig levealder på 82 år.   

Den siste internasjonale rapporten fra Verdens Helseorganisasjon plasserer israelske menn helt oppe på fjerde plass i verden med en gjennomsnittlig forventet levealder på 80,2 år. Bare menn fra Island (81,2), Sveits (80,7) og Australia (80,5) kan regne med å leve lengre enn israelske menn. Israelske kvinner er rangert på tiende plass med en levealder på 84 år.

En samlet beregning av begge kjønn setter Israel på tredje plass med et gjennomsnitt på 82 år – sammen med land som Frankrike, Spania, Sverige, Norge, New Zealand, Monaco, Luxemburg og Kypros. Japan har den høyeste levealderen (84), etterfulgt av Australia, Italia, Singapore, San Marino, Sveits og Andorra på andre plass med et gjennomsnitt på 83 år, i følge Ynet News.

Ynet News ar spurt tre eksperter for å prøve å forklare hva som gjør at israelerne overleve de daglige problemene, overvinner ulike hindringer, frykt og trusler, og lever lenger.

Psykolen Efi Gil mener at israelerne ikke blir så stresset av krigs- og terrortruslene, og den daglige påminnelsen ved å se soldater og politi med våpen i gatene, som mange utlendinger kanskje tror. Det er noe israelerne er blitt vant med. Den israelske befolkningen har utviklet en mekanisme for å tilpasse seg det eksisterende stress. Det israelske samfunnet er blitt vant til å leve sammen med krig, og vi er ikke så redd for traumatiske hendelser,” forklarer han.

“Familiens samhold skaper styrke i ulike populasjoner, depresjon er ofte forårsaket av ensomhet, mens det israelske samfunnet er preget av varme relasjoner,” sier han. “Alle studier viser at sosial støtte, nære vennskapelige forbindelser og familievarme er de eksakte elementer som forårsaker lykke, og sannsynligvis en høyere levealder,” legger han til.

Professor Gabi Ben-Dor, en sosiolog fra National Security Studies Center ved Haifa-universitetet, har gjennomført “nasjonal styrke undersøkelsen” i 15 år. Den forteller om israelernes oppfatninger av deres liv i dag, og hvordam de ser på fremtiden. Han sier til Ynet News at resultatene har vært stabile gjennom årene, og peker på et avgjørende parameter: Det gjennomsnittlige israelske høye nivået av optimisme.

“Israelerne lever med et høyt nivå av frykt for terror, konvensjonelle angrep og trusler, men på den ene siden er de redde, og på den annen side mener de at ting vil ordne seg i fremtiden. Det er ikke så mye fordi vi har vellykkede ledere, men fordi det israelske samfunnet i utgangspunktet er sunt. Folk her er stolte over å være israelere, tror på verdier og tror at vi skal klare å møte trusler i fremtiden også,” sier sosiologprofessoren.

Også han trekker frem de gode familierelasjonene i Israel. “Når folk er optimistiske, har de noe å leve for. De har barn, etablerer familier og vier sine liv til sine familier, i den tro at de har noe som er verdt å investere i,” sier han. Det skaper en stabil psykisk helse som har betydnig for levealderen.

“Folk kan være mindre optimistisk her og der, men i de 15 årene av denne undersøkelsen ser vi en høy stabilitet på optimismeindeksen, som er dypt forankret i den nasjonale karakteren. Den trenger ikke stamme fra troen på lederne, men fra noe helt grunnleggende og dypt -. fra troen på det israelske samfunnet, og en følelse av stolthet over staten Israel,” konkluderer han.

Professor Devora Lieberman, direktør ved Institutt for geriatri ved Soroka Medical Center i Be’er Sheva, legger vekt på at Israel har en god eldreomsorg. “Alt i alt, ting er veldig bra her for eldre,” sier hun . “Vi ser eldre mennesker innlagt på sykehus her fra alle sektorer, alle kjønn og alle sosioøkonomiske klasser, selv de vanskeligste, men de er ikke neglisjert. Det er sant at de noen ganger må vente i kø i mange timer, men de medisinske tjenestene her er ganske bra”.

“Helsevedlikeholdsorganisasjoner gjennomføre kvalitetstiltak for hver enkelt pasient, og familieleger sikrer at hver eldre pasient gjennomgår de vanlige periodiske kontrollene og mottar de nødvendige medisinene. Folk er mye mer bevisst på forebyggende medisin i dag, får vaksiner som hindrer alvorlige sykdommer og lever lengre, og spiser riktig ernæring, rik på fiber og lavt på natrium og fett,” legger profesoren til.

“The Nursing Law gir hver eldre person rett til å motta hjelp fra en hjemmehjelper som gjør innkjøp, hjelper dem med å dusje, kokker for dem og bringer dem medisiner. Familielege og sykepleier kommer på husbesøk til funksjonshemmede eldre mennesker. Det er kanskje ikke alltid nok, men det er et stort bidrag,” forteller hun, og presiserer at et israelsk sykehus aldri vil
si at en person er for gammel til å få en medisin eller behandling. “Vi vil gjøre alt som trengs for å redde dem, og forlenge livet med verdighet og minimum lidelse,” sier hun.