Det israelske forsvaret, Israel Defence Forces, IDF, forbereder seg på å gjennomføre den første øvelsen hvor ubemannede bakkekjøretøy vil bli integrert, skriver Israel Defence. Det ser ut til å bli et gjennombrudd for ubemannede kjøretøyer. Ifølge det nye konseptet vil ubemannede bakkekjøretøyer bli integrert i driften av de israelske bakkeelementene, hovedsakelig i forbindelse med ruteklareringsoppdrag. Kjøretøyene vil med andre ord sendes inn i et område før bemannede kjøretøy og soldater, der det forventes å være sprengladninger og andre hindringer som kan sette soldatenes liv i fare. Weapon System & Technological Infrastructure Research & Development Administration ved det israelske forsvarsdepartementet har sammen med IDF Ground Arm stått i spissen for det nye konseptet. Ønsket om å utvikle et trygt system for å klargjøre områder for hærens kjøretøyer og soldater ble uttrykt fra forsvarsedepartementet, som ba forsvarsindistrien engasjere seg i å finne løsninger. Og en av løsningene synes nå å være ubemannede kjøretøy.

Ubemannede_militærkjøretøy_IsraelDet israelske forsvaret, Israel Defence Forces, IDF, forbereder seg på å gjennomføre den første øvelsen hvor ubemannede bakkekjøretøy vil bli integrert, skriver Israel Defence. Det ser ut til å bli et gjennombrudd for ubemannede kjøretøyer. Ifølge det nye konseptet vil ubemannede bakkekjøretøyer bli integrert i driften av de israelske bakkeelementene, hovedsakelig i forbindelse med ruteklareringsoppdrag.

Kjøretøyene vil med andre ord sendes inn i et område før bemannede kjøretøy og soldater, der det forventes å være sprengladninger og andre hindringer som kan sette soldatenes liv i fare.

Weapon System & Technological Infrastructure Research & Development Administration ved det israelske forsvarsdepartementet har sammen med IDF Ground Arm stått i spissen for det nye konseptet. Ønsket om å utvikle et trygt system for å klargjøre områder for hærens kjøretøyer og soldater ble uttrykt fra forsvarsedepartementet, som ba forsvarsindistrien engasjere seg i å finne løsninger. Og en av løsningene synes nå å være ubemannede kjøretøy.