Gjennomsnittlig drikker vi nordmenn tre ganger mer alkohol enn israelerne, og de fleste andre europeere drikker mer enn oss. Med andre ord: Israelerne er måteholdne med alkoholbruken. Det viser tall fra Verdens Helseorganisasjon (WHO) skriver Den Kristne Ambassaden i Jerusalem på sin nettside. Dr.Lars Møller i WHO sier at det ikke er noen grunn til å tvile på tallene. Mens gjennomsnittlig konsum av ren alkohol pr år er 2.8 l, drikker den gjennomsnittlige nordmann hele 7.7 l. For Europa, som er det kontinentet Israel er lagt inn under i statistikken, er gjennomsnittet enda høyere. Hele 10.9 l ren alkohol drikker gjennomsnittseuropeeren i året. "Det er ingen grunn til å betvile de israelske tallene. Data gitt gjennom det globale informasjonssystemet på alkoholforbruk er det beste vi kan gi. Det finnes ingen bedre kilde til alkoholforbruk tilgjengelig på populasjonsnivå. Informasjonen er i hovedsak basert på nasjonale data, men av og til bruker vi data fra blant annet alkoholindustrien", sier Møller. Han bekrefter at tallene mellom ulike land er sammenliknbare. Israelsk alkoholkonsumstatistikk har vært lav i mange år. Førstesekretær, Dan Poraz ved den israelske ambassade sier til Den Kristne Ambassaden i Jerusalem, i likhet med WHO, at gjennomsnittsforbruket på 2.8 l stemmer. Han gir også noen årsaker til at alkoholforbruket i Israel er så lavt. "Drikkekulturen er mer utviklet i Europa enn i Israel. Israel er et mangfoldig land, med en variert befolkningssammensetning. 20 prosent er arabere/muslimer, drusere som drikker lite alkohol. Det er i tillegg mange jøder som kommer fra den arabiske verden og kulturelt og tradisjonelt sett drikker også de lite alkohol, kanskje bortsett fra et glass vin til kiddush", sier Poraz.

AlkoholGjennomsnittlig drikker vi nordmenn tre ganger mer alkohol enn israelerne, og de fleste andre europeere drikker mer enn oss. Med andre ord: Israelerne er måteholdne med alkoholbruken. Det viser tall fra Verdens Helseorganisasjon (WHO) skriver Den Kristne Ambassaden i Jerusalem på sin nettside. Dr.Lars Møller i WHO sier at det ikke er noen grunn til å tvile på tallene.

Mens gjennomsnittlig konsum av ren alkohol pr år er 2.8 l, drikker den gjennomsnittlige nordmann hele 7.7 l. For Europa, som er det kontinentet Israel er lagt inn under i statistikken, er gjennomsnittet enda høyere. Hele 10.9 l ren alkohol drikker gjennomsnittseuropeeren i året.

“Det er ingen grunn til å betvile de israelske tallene. Data gitt gjennom det globale informasjonssystemet på alkoholforbruk er det beste vi kan gi. Det finnes ingen bedre kilde til alkoholforbruk tilgjengelig på populasjonsnivå. Informasjonen er i hovedsak basert på nasjonale data, men av og til bruker vi data fra blant annet alkoholindustrien”, sier Møller. Han bekrefter at tallene mellom ulike land er sammenliknbare.

Israelsk alkoholkonsumstatistikk har vært lav i mange år. Førstesekretær, Dan Poraz ved den israelske ambassade sier til Den Kristne Ambassaden i Jerusalem, i likhet med WHO, at gjennomsnittsforbruket på 2.8 l stemmer. Han gir også noen årsaker til at alkoholforbruket i Israel er så lavt.

“Drikkekulturen er mer utviklet i Europa enn i Israel. Israel er et mangfoldig land, med en variert befolkningssammensetning. 20 prosent er arabere/muslimer, drusere som drikker lite alkohol. Det er i tillegg mange jøder som kommer fra den arabiske verden og kulturelt og tradisjonelt sett drikker også de lite alkohol, kanskje bortsett fra et glass vin til kiddush”, sier Poraz.