InterNations er en internasjonale organisasjon for alle mennesker som bor og arbeider i utlandet. Organisasjonen ble grunnlagt i 2007 av tre unge gründere fra Tyskland og er blitt det største "eksilnettverk" i verden. Nylig foretok organisasjonen en undersøkelse blant 1,5 millioner av sine medlemmer. De oppfattet Israel som landet med den mest dynamiske befolkningen i verden. Nordmenn ble vurdert som lite dynamiske, mens svært rasjonelle. I Asia og Oseania-regionen ble israelerne betraktet som de mest dynamiske menneskene, fulgt av Hong Kong og Singapore. Andre land som toppet listen i regionen var Australia, New Zealand og De forente arabiske emirater. Myanmar, India, Japan og Saudi-Arabia blir sett på som mer tradisjonelle, skriver Ynet News. Organisasjonen ba sine medlemmer som bor i 390 byer rundt om i verden om å vurdere lokalbefolkningens tendens mot innovasjon og tradisjon, og om beboerne er reservert eller åpne. Respondentene ble også spurt om i hvilken grad det samfunnet de lever i er levende, dynamisk, åpen for nye ideer og initierer ting. Responsen ble målt i henhold til en bedømmelsesskala fra 1-7. USA ble valgt som landet med den mest dynamiske kulturen på det amerikanske kontinentet, mens Spania kom først blant europeiske land. Tyskerne blir oppfattet som de mest reservert og rasjonelle i verden. Sveitsere, nordmenn og finner ble også vurdert som svært rasjonelle. Israel ble fremholdt som det mest dynamiske landet i verden, vurdert av utlendingene bosatt i de ulike landene. Generelt ble de nordeuropeiske landene vurdert på topp i rasjonalitet, mens søreuropeiske borgere ble ansett som mer åpne. Spania, Italia, Hellas og Portugal ble også rangert høyt i dynamikk. Også Russland fikk høye karakterer for dynamikk blant sine utenlandske beboere, nesten som Brasil. På det amerikanske kontinentet var det en klar kontrast mellom nord og sør. Den amerikanske ble rangert som den mest dynamiske kulturen, mens Costa Rica regnes som den mest tradisjonelle. På det afrikanske kontinentet ble de fleste land opplevd som ganske tradisjonelle, spesielt Angola og Ghana.

Tel_Aviv5InterNations er en internasjonale organisasjon for alle mennesker som bor og arbeider i utlandet. Organisasjonen ble grunnlagt i 2007 av tre unge gründere fra Tyskland og er blitt det største “eksilnettverk” i verden. Nylig foretok organisasjonen en undersøkelse blant 1,5 millioner av sine medlemmer. De oppfattet Israel som landet med den mest dynamiske befolkningen i verden. Nordmenn ble vurdert som lite dynamiske, mens svært rasjonelle.

I Asia og Oseania-regionen ble israelerne betraktet som de mest dynamiske menneskene, fulgt av Hong Kong og Singapore. Andre land som toppet listen i regionen var Australia, New Zealand og De forente arabiske emirater. Myanmar, India, Japan og Saudi-Arabia blir sett på som mer tradisjonelle, skriver Ynet News.
Organisasjonen ba sine medlemmer som bor i 390 byer rundt om i verden om å vurdere lokalbefolkningens tendens mot innovasjon og tradisjon, og om beboerne er reservert eller åpne. Respondentene ble også spurt om i hvilken grad det samfunnet de lever i er levende, dynamisk, åpen for nye ideer og initierer ting. Responsen ble målt i henhold til en bedømmelsesskala fra 1-7.

USA ble valgt som landet med den mest dynamiske kulturen på det amerikanske kontinentet, mens Spania kom først blant europeiske land. Tyskerne blir oppfattet som de mest reservert og rasjonelle i verden. Sveitsere, nordmenn og finner ble også vurdert som svært rasjonelle.

Israel ble fremholdt som det mest dynamiske landet i verden, vurdert av utlendingene bosatt i de ulike landene.

Generelt ble de nordeuropeiske landene vurdert på topp i rasjonalitet, mens søreuropeiske borgere ble ansett som mer åpne. Spania, Italia, Hellas og Portugal ble også rangert høyt i dynamikk. Også Russland fikk høye karakterer for dynamikk blant sine utenlandske beboere, nesten som Brasil.

På det amerikanske kontinentet var det en klar kontrast mellom nord og sør.
Den amerikanske ble rangert som den mest dynamiske kulturen, mens Costa Rica regnes som den mest tradisjonelle. På det afrikanske kontinentet ble de fleste land opplevd som ganske tradisjonelle, spesielt Angola og Ghana.