Jobber du som tigger en måned i Jerusalem, og "arbeider" tilsammen 172 timer, kan du tjene rundt 10 000 shekel, eller ca. 20 000 kroner. Det er konklusjonen til israelske forskere som utførte sitt forkningsarbeid utkledd som tiggere, skriver Globes. Undersøkelsen viste også at folk i Jerusalem var langt mer empatiske mot tiggerne enn befolkningen i Tel Aviv. Forskere i tjueårene som utga seg for å være tiggere ble stasjonert i fem timer på tre steder i Israel: rundt Jerusalems sentrale busstasjon, på Azrieli krysset i Tel Aviv, og i Nahalat Binyamin open-air kjøpesenter i Tel Aviv. Forskerne utga seg for å være trengende mennesker og ba om penger. I Jerusalem viste de fleste forbipasserende interesse, og mange av de som ikke ga penger tilbød seg å dele maten sin med den unge kvinnelige tiggeren. Denne empatiske adferden gjaldt alle aldersgrupper, men var spesielt fremtredende blant soldater. Da "tiggeren" talte opp utbyttet på slutten av dagen hadde hun gjennomsnitlig tjent inn 60 shekel pr. time, altså rundt 200 norske kroner. Minimumstimelønnen for en israelsk arbeider er på 25 shekel. Forbipasserende på Azrieli krysset i Tel Aviv oppførte seg helt annerledes. Tiggere ble nesten fullstendig ignorert. Den kvinnelige forskeren fikk i gjennomsnitt bare 20 shekel i timen. Kun en tredjedel avdet tiggeren fikk i Jerusalem. De fleste forbipasserende ignorerte henne bevisst. Noen av dem fortalte henne at hun burde skaffe seg en jobb, mens andre - hovedsakelig små barn - syntes synd på henne, og ga henne penger. På Nahalat Binyamin utendørs kjøpesenter i Tel Aviv var det mer interesse. Giverne var mangfoldige: fra små barn som ba sine foreldre om penger å gi til tiggeren, til unge mennesker og kjøpere på det nærliggende utendørsmarkedet. Den kvinnelige forskeren fikk samlet inn et gjennomsnitt på 40 shekel på en time, mens en mannlig forsker klart å samle inn 35 shekel. Globes oppsummerer: Befolkningen i Jerusalem donerte tre ganger så mye som folk i Azrielikrysset, og viste mer raushet og empati for den kvinnelige forskeren.

Tigger_JerusalemJobber du som tigger en måned i Jerusalem, og “arbeider” tilsammen 172 timer, kan du tjene rundt 10 000 shekel, eller ca. 20 000 kroner. Det er konklusjonen til israelske forskere som utførte sitt forkningsarbeid utkledd som tiggere, skriver Globes. Undersøkelsen viste også at folk i Jerusalem var langt mer empatiske mot tiggerne enn befolkningen i Tel Aviv.

Forskere i tjueårene som utga seg for å være tiggere ble stasjonert i fem timer på tre steder i Israel: rundt Jerusalems sentrale busstasjon, på Azrieli krysset i Tel Aviv, og i Nahalat Binyamin open-air kjøpesenter i Tel Aviv. Forskerne utga seg for å være trengende mennesker og ba om penger.

I Jerusalem viste de fleste forbipasserende interesse, og mange av de som ikke ga penger tilbød seg å dele maten sin med den unge kvinnelige tiggeren. Denne empatiske adferden gjaldt alle aldersgrupper, men var spesielt fremtredende blant soldater. Da “tiggeren” talte opp utbyttet på slutten av dagen hadde hun gjennomsnitlig tjent inn 60 shekel pr. time, altså rundt 200 norske kroner. Minimumstimelønnen for en israelsk arbeider er på 25 shekel.

Forbipasserende på Azrieli krysset i Tel Aviv oppførte seg helt annerledes. Tiggere ble nesten fullstendig ignorert. Den kvinnelige forskeren fikk i gjennomsnitt bare 20 shekel i timen. Kun en tredjedel avdet tiggeren fikk i Jerusalem. De fleste forbipasserende ignorerte henne bevisst. Noen av dem fortalte henne at hun burde skaffe seg en jobb, mens andre – hovedsakelig små barn – syntes synd på henne, og ga henne penger.

På Nahalat Binyamin utendørs kjøpesenter i Tel Aviv var det mer interesse. Giverne var mangfoldige: fra små barn som ba sine foreldre om penger å gi til tiggeren, til unge mennesker og kjøpere på det nærliggende utendørsmarkedet. Den kvinnelige forskeren fikk samlet inn et gjennomsnitt på 40 shekel på en time, mens en mannlig forsker klart å samle inn 35 shekel.

Globes oppsummerer: Befolkningen i Jerusalem donerte tre ganger så mye som folk i Azrielikrysset, og viste mer raushet og empati for den kvinnelige forskeren.