Det israelske kosher mat-selskapet G. Willi-Food har inngått en eksklusiv distribusjonsavtale med den dansk/svenske produsenten av meieriprodukter, Arla Foods. Avtalen ble signert av G Willi sitt heleide datterselskap Gold Frost Ltd, skriver Jewish Business News. I henhold til avtalen har Arla gitt Gold Frost en eksklusiv rett til å importere, eksportere, markedsføre og distribuere ost og smør-produkter produsert av Arla i Israel. Som motytelse har Gold Frost forpliktet seg til kjøp av visse minimumskvoter av Arla-produkter. I tillegg har Arla rett til å si opp avtalen under visse omstendigheter. "Vi er glade for at Arla, en av de største produsentene av meieriprodukter i verden, har vist sin tillit til oss. Etter 10 års samarbeid med oss, har Arla gitt oss ytterligere fem år med eksklusivitet i å distribuere sine ost og smør produkter i Israel," sier styrelder Zwi Williger i det israelske selskaper. Arla Foods er et dansk/svensk samvirkeselskap som er eid av 11 600 melkeproduserende bønder i Danmark og Sverige. Arla er den største produsenten av meieriprodukter i Europa. Selskapet ble etablert i 2000. I tillegg til hjemmemarkedene har selskapet aktivitet på 19 eksportmarkeder.

Mat3Det israelske kosher mat-selskapet G. Willi-Food har inngått en eksklusiv distribusjonsavtale med den dansk/svenske produsenten av meieriprodukter, Arla Foods. Avtalen ble signert av G Willi sitt heleide datterselskap Gold Frost Ltd, skriver Jewish Business News. I henhold til avtalen har Arla gitt Gold Frost en eksklusiv rett til å importere, eksportere, markedsføre og distribuere ost og smør-produkter produsert av Arla i Israel.

Som motytelse har Gold Frost forpliktet seg til kjøp av visse minimumskvoter av Arla-produkter. I tillegg har Arla rett til å si opp avtalen under visse omstendigheter.

“Vi er glade for at Arla, en av de største produsentene av meieriprodukter i verden, har vist sin tillit til oss. Etter 10 års samarbeid med oss, har Arla gitt oss ytterligere fem år med eksklusivitet i å distribuere sine ost og smør produkter i Israel,” sier styrelder Zwi Williger i det israelske selskaper.

Arla Foods er et dansk/svensk samvirkeselskap som er eid av 11 600 melkeproduserende bønder i Danmark og Sverige. Arla er den største produsenten av meieriprodukter i Europa. Selskapet ble etablert i 2000. I tillegg til hjemmemarkedene har selskapet aktivitet på 19 eksportmarkeder.