Tikkun Olam Make-a-thon (TOM), er et Israelinitiert globalt fellesskap av beslutningstakere som ønsker å gjøre verden til et bedre sted. Initiativet har som mål å utvikle produkter som kan dekke behovene til mennesker i ekstrem fattigdom i utviklingsland og utviklede land. Organisasjonen samler deltakere fra ulike land til et fellesskap der man søker å finne praktiske løsninger på deres problemer. Det første arrangementet fant sted i Nasaret, med deltakere som stammet fra sju land, inkludert Israel, USA, Argentina, Chile, India og Singapore. Deltakerne ble valgt ut fra mer enn 200 søkere fra hele verden. Denne videoen forteller hva som skjedde under dette arrangementet. I mars ble det arrangert en ny samling, denne gangen i Tel Aviv. Der ble det fokusert på mennesker med nedsatt funksjonsevne og smarte miljøer. Målet var å hjelpe mennesker med spesielle behov til å bli bedre integrert i samfunnet. Det ble fokusere på utfordringen - Ikke bare sett etter måter som en person med spesielle behov kan enkelt lage kaffe hjemme, men etter produkter som bidrar til å integrere ham i samfunnet - finne en jobb, å sitte med venner i kafeer, spasere i gatene etc.

FunksjonshemmedetTikkun Olam Make-a-thon (TOM), er et Israelinitiert globalt fellesskap av beslutningstakere som ønsker å gjøre verden til et bedre sted. Initiativet har som mål å utvikle produkter som kan dekke behovene til mennesker i ekstrem fattigdom i utviklingsland og utviklede land. Organisasjonen samler deltakere fra ulike land til et fellesskap der man søker å finne praktiske løsninger på deres problemer.

Det første arrangementet fant sted i Nasaret, med deltakere som stammet fra sju land, inkludert Israel, USA, Argentina, Chile, India og Singapore. Deltakerne ble valgt ut fra mer enn 200 søkere fra hele verden. Denne videoen forteller hva som skjedde under dette arrangementet.

I mars ble det arrangert en ny samling, denne gangen i Tel Aviv. Der ble det fokusert på mennesker med nedsatt funksjonsevne og smarte miljøer. Målet var å hjelpe mennesker med spesielle behov til å bli bedre integrert i samfunnet.

Det ble fokusere på utfordringen – Ikke bare sett etter måter som en person med spesielle behov kan enkelt lage kaffe hjemme, men etter produkter som bidrar til å integrere ham i samfunnet – finne en jobb, å sitte med venner i kafeer, spasere i gatene etc.