Under sommermøtet i Norsk Israelsk Handelskammer 4.juni fikk ble lederen for Stavanger-avdelingen til Norsk-Israelsk Handelskammer, Trygve Brekke, tildelt årets hederspris, en årlig pris som går til den personen som i løpet av året har gjort den største innsatsen for å fremme økonomisk, kulturelt eller vitenskapelig samarbeid mellom Norge og Israel. Norsk Israelsk Handelskammer har spilt en betydelig rolle i å utvikle et tettere oljesamarbeid mellom Norge og Israel, mye på grunn av innsatsen til Trygve Brekke, som stod i brodden da avdelingen i Stavanger ble etablert høsten 2011. Stavangerlaget, under ledelse av Trygve Brekke, har i årene siden bidratt vesentlig til å dra i gang et tettere samarbeid mellom israelske myndigheter og bedrifter og norske selskap innen oljevirksomheten. Den har gjennomført og vært vertskap for flere meget vellykkede delegasjonsbesøk.  

Trygve_Brekke4Under sommermøtet i Norsk Israelsk Handelskammer 4.juni fikk ble lederen for Stavanger-avdelingen til Norsk-Israelsk Handelskammer, Trygve Brekke, tildelt årets hederspris, en årlig pris som går til den personen som i løpet av året har gjort den største innsatsen for å fremme økonomisk, kulturelt eller vitenskapelig samarbeid mellom Norge og Israel.

Norsk Israelsk Handelskammer har spilt en betydelig rolle i å utvikle et tettere oljesamarbeid mellom Norge og Israel, mye på grunn av innsatsen til Trygve Brekke, som stod i brodden da Trygve_Brekke3avdelingen i Stavanger ble etablert høsten 2011.

Stavangerlaget, under ledelse av Trygve Brekke, har i årene siden bidratt vesentlig til å dra i gang et tettere samarbeid mellom israelske myndigheter og bedrifter og norske selskap innen oljevirksomheten. Den har gjennomført og vært vertskap for flere meget vellykkede delegasjonsbesøk.