I forbindelse med sommermøtet i Norsk Israelsk Handelkammer som fant sted torsdag 4. juni i International House Oslo ble Olje- og Energiminister Tord Lien intervjuet av journalister fra israelsk presse. I intervjuet som ble publisert i to av Israels ledende næringslivsaviser uttaler olje-og eneriministeren seg positiv til økonomisk samarbeid mellom firmaer i de to landene innen olje-og energi sektoren. Det mener lederen for Norsk Israelsk Handelskammer, Dag Abrahamsen, er svært gledelig. Lien ga på møtet uttrykke for at han så frem til et offisielt besøk i Israel. "Alle norske selskap som ønsker å satse internasjonalt bør stimuleres. Det gjelder også de som ønsker å satse inn mot det israelske markedet," uttalte Tord Lien på møtet i Norsk Israelsk Handelskammer. "Hvis Statoil bestemmer seg for å satse i Israel vil vi støtte en slik beslutning. Sålenge kommersielle vurderinger blir lagt til grunn er er det vår oppgave å stimulere til at norske bedrifter samarbeider med utenlandske selskaper," sa Tord Lien. Han sa at han ikke ville gi råd til den nye regjeringen i Israel, men at han på Norges vegne har tro på det israelske markedet." Statsråden fikk spørsmål om handelsforbindelser til selskap som er aktive på vestbredden. - Omstridte områder er problematisk, men det er også områder uten konflikt i Israel, som ikke er omdiskuterte, inkludert deres økonomiske farvann. I disse områdene vil vår regjering kunne gi full støtte.. Lederen for Norsk Israelsk Handelskammer, Dag Abrahamsen, uttrykke stor glede over at regjeringen er så tydelig som dette. "Dette er nye toner fra den norske regjeringen, og vi ser her at Tord Lien følger opp de positive politiske signalene som ble gitt på regjeringens vegne i forbindelse med det Israelske statsbesøket i Norg i mai 2014. Det vi nå ser frem til er at de politiske signalene resulterer i konkrete samarbeidsprosjekter og at vi får et norsk statsbesøk til Israel, kanskje i forbindelse med planlagte handelsdelegasjoner," sier han.

Tord_Lien4I forbindelse med sommermøtet i Norsk Israelsk Handelkammer som fant sted torsdag 4. juni i International House Oslo ble Olje- og Energiminister Tord Lien intervjuet av journalister fra israelsk presse. I intervjuet som ble publisert i to av Israels ledende næringslivsaviser uttaler olje-og eneriministeren seg positiv til økonomisk samarbeid mellom firmaer i de to landene innen olje-og energi sektoren. Det mener lederen for Norsk Israelsk Handelskammer, Dag Abrahamsen, er svært gledelig.

Lien ga på møtet uttrykke for at han så frem til et offisielt besøk i Israel.

“Alle norske selskap som ønsker å satse internasjonalt bør stimuleres. Det gjelder også de som ønsker å satse inn mot det israelske markedet,” uttalte Tord Lien på møtet i Norsk Israelsk Handelskammer.

“Hvis Statoil bestemmer seg for å satse i Israel vil vi støtte en slik beslutning. Sålenge kommersielle vurderinger blir lagt til grunn er er det vår oppgave å stimulere til at norske bedrifter samarbeider med utenlandske selskaper,” sa Tord Lien. Han sa at han ikke ville gi råd til den nye regjeringen i Israel, men at han på Norges vegne har tro på det israelske markedet.”

Statsråden fikk spørsmål om handelsforbindelser til selskap som er aktive på vestbredden. – Omstridte områder er problematisk, men det er også områder uten konflikt i Israel, som ikke er omdiskuterte, inkludert deres økonomiske farvann. I disse områdene vil vår regjering kunne gi full støtte..

Lederen for Norsk Israelsk Handelskammer, Dag Abrahamsen, uttrykke stor glede over at regjeringen er så tydelig som dette.

“Dette er nye toner fra den norske regjeringen, og vi ser her at Tord Lien følger opp de positive politiske signalene som ble gitt på regjeringens vegne i forbindelse med det Israelske statsbesøket i Norg i mai 2014. Det vi nå ser frem til er at de politiske signalene resulterer i konkrete samarbeidsprosjekter og at vi får et norsk statsbesøk til Israel, kanskje i forbindelse med planlagte handelsdelegasjoner,” sier han.