Etter det grusomme terrorangrepet i Kenya der den somaliske terrorgruppen al-Shabab drepte rundt 150 kristne studenter som ble separert fra sine muslimske kollega, har de kenyanske myndighetene blitt tilbudt hjelp fra den israelske organisasjonen IsraAID, skriver Jerusalem Post. IsraAID jobber i samarbeid med den kenyanske regjeringen, det kenyanske Røde Kors og FN-tjenestemenn med å etablere en sorg- og katastrofehåndteringsplan. "IsraAIDs fokus vil være å gi traumetrening og behandling for å hjelpe de berørte i samfunnet og tjenesteleverandørene til å takle deres sorg," sier organisasjonens direktør Sachar Zahavi til The Jerusalem Post. Den israelske organisasjonen vil hjelpe de lokale myndighetene med å sette opp en plan for hvordan de skal håndtere stress og sorg for de familiene som er berørt av drapene. Det er et arbeid israelerne har god erfaring med hjemmefra. IsraAID ønsker i følge Jerusalem Post å sende et fullt israelsk kriseteam til området. "Det kortsiktige målet er å håndtere traumer." sier Zachvai. "Det langsiktige målet er å ha en gruppe av kenyanske fagfolk som er i stand til å håndtere slike kriser i fremtiden."

IsraAID3Etter det grusomme terrorangrepet i Kenya der den somaliske terrorgruppen al-Shabab drepte rundt 150 kristne studenter som ble separert fra sine muslimske kollega, har de kenyanske myndighetene blitt tilbudt hjelp fra den israelske organisasjonen IsraAID, skriver Jerusalem Post. IsraAID jobber i samarbeid med den kenyanske regjeringen, det kenyanske Røde Kors og FN-tjenestemenn med å etablere en sorg- og katastrofehåndteringsplan.

“IsraAIDs fokus vil være å gi traumetrening og behandling for å hjelpe de berørte i samfunnet og tjenesteleverandørene til å takle deres sorg,” sier organisasjonens direktør Sachar Zahavi til The Jerusalem Post. Den israelske organisasjonen vil hjelpe de lokale myndighetene med å sette opp en plan for hvordan de skal håndtere stress og sorg for de familiene som er berørt av drapene. Det er et arbeid israelerne har god erfaring med hjemmefra.

IsraAID ønsker i følge Jerusalem Post å sende et fullt israelsk kriseteam til området. “Det kortsiktige målet er å håndtere traumer.” sier Zachvai. “Det langsiktige målet er å ha en gruppe av kenyanske fagfolk som er i stand til å håndtere slike kriser i fremtiden.”