Jobben er gjort. Israel har hatt det største nærværet av hjelpemannskaper i Nepal av samtlige land i verden med unntak av Nepals naboland India. Den israelske hæren satt opp et feltsykehus nesten før andre lands myndigheter var igang med planleggingen av sine hjelpetiltak, og også annet hjelpemannskap var raskt på plass. Nå har IDF trukket seg tilbake. Da feltsykehuset ble pakket ned kunne IDF vise til at det har vært behandlet 1600 pasienter og foretatt 85 operasjoner. Statistikken viser også at åtte nepalske barn ble født i det israelske feltsykehuset: 6 normale fødsler og to keisersnitt. The Home Front Command har bidratt til å styrke 332 offentlige bygninger og gjennomført sikkerhet- og overlevelsesworkshops for 605 personer. I tillegg har IDFs delegasjon til Nepal hjulpet med å finne og returnere hundrevis av israelere og brakt liket av den omkomne israeleren, 22 år gamle Eller Assraf, tilbake til Israel for begravelse, skriver Israel National News.. Under arbeidet i Nepal kom israelsk høyteknologiske oppfinnelser til sin nytte, både for IDF og annet hjelpemannskap.

Nepal_IDFJobben er gjort. Israel har hatt det største nærværet av hjelpemannskaper i Nepal av samtlige land i verden med unntak av Nepals naboland India. Den israelske hæren satt opp et feltsykehus nesten før andre lands myndigheter var igang med planleggingen av sine hjelpetiltak, og også annet hjelpemannskap var raskt på plass. Nå har IDF trukket seg tilbake.

Da feltsykehuset ble pakket ned kunne IDF vise til at det har vært behandlet 1600 pasienter og foretatt 85 operasjoner. Statistikken viser også at åtte nepalske barn ble født i det israelske feltsykehuset: 6 normale fødsler og to keisersnitt.

The Home Front Command har bidratt til å styrke 332 offentlige bygninger og gjennomført sikkerhet- og overlevelsesworkshops for 605 personer. I tillegg har IDFs delegasjon til Nepal hjulpet med å finne og returnere hundrevis av israelere og brakt liket av den omkomne israeleren, 22 år gamle Eller Assraf, tilbake til Israel for begravelse, skriver Israel National News..

Under arbeidet i Nepal kom israelsk høyteknologiske oppfinnelser til sin nytte, både for IDF og annet hjelpemannskap.