Det ble ikke bare snakket engelsk og hebraisk, da den årlige life science fair Biomed messen ble avviklet i Tel Aviv mellom 12. og 14. mai. Det ble også snakket dansk, skriver den danske avisen Berlingske Tidende. Det var 14.gang messen ble avholdt og kongressenteret TLVs haller og de for anledningen oppførte store teltene summet av virksomhet. Både de store farmasøytiske navn og et kratt av bioteknologiske startups var til stede. De danske interessene var representert både av bedriftgiganter som Novo Nordisk og en haug med mindre aktører. Fellesnevneren for dem alle var at de ikke hadde råd til å ignorere det intense innovasjonsmiljøet som for øyeblikket finnes i Israel, spesielt i Tel Aviv-området, skriver den danske avisen. Danmark hadde en sterk tilstedeværelse. Av de 163 bedrifter og organisasjoner blant de offisielle utstillingene var 17 danske. Årsaken til at danske selskaper valgte å vinke flagget her, er åpenbare. I hvert fall hvis du spør Jørgen God Olsen, direktør i Farum selskap Clauson-Kaas, som produserer aktive substanser i legemidler på forsøksstadiet, skriver avisen. "Vi er et selskap som har overlevd fint i 50 år på kunder i Skandinavia og USA. Men verden har endret seg. Bioteknologisk industri har vokst, og det er nye sentre. De siste ti årene er nyoppstartede firmaer blir sentrale i sektoren, og trenden fortsetter. Bedrifter har blitt virtuelle og outsourcer alt. Her har vi en stor mulighet - også i Israel, hvor Danmark har generelt et godt omdømme. Derfor måtte vi være her," sier Jørgen God Olsen. Han er støttet opp av en annen deltaker - Thomas Rosleff Bækmark, partner i Nordic Patent Services, som bistår både danske selskaper i utlandet og utenlandske selskaper i Danmark med å ta kontroll over rettigheter. "Saken er at det er masse muligheter her nede. Fordi regionen er urolig får mange virksomheter et galt inntrykk av hva som kan la seg gjøre og hva som ikke kan. Man begrenser seg gjerne fordi man tror at det er problematisk å drive både virksomhet i Israel og et muslimsk naboland. Men slik trenger det ikke å være. Vi er i ferd med å ekspandere, og det er opplagt å se herned," sier han til den danske avisen. En tredje dansk virksomhet som deltok på Biomed-messen var Medical Prognosis. "Vil man nå de riktige, så skal man også være her. Israel er bare langt foran i kurven i disse årene. Også på vårt felt," sier firmaets salgsansvarlig Claus Deichgræber. Firmaet driver med kreftmedisin og ekspertise innen for målrettet og individualisert medisinering. Handelsrådgiveren for den israelske ambassaden i København, Anders Bo Jensen, var også på messen. Han mener at vi nå ikke bare ser konsekvensene av et frodig israelsk gründermiljø som virkelig begynner å betale utbytte. Han mener også at danske selskaper har begynt å høste fruktene av mange års samarbeid og handel mellom landene.

biomesseDet ble ikke bare snakket engelsk og hebraisk, da den årlige life science fair Biomed messen ble avviklet i Tel Aviv mellom 12. og 14. mai. Det ble også snakket dansk, skriver den danske avisen Berlingske Tidende. Det var 14.gang messen ble avholdt og kongressenteret TLVs haller og de for anledningen oppførte store teltene summet av virksomhet. Både de store farmasøytiske navn og et kratt av bioteknologiske startups var til stede.

De danske interessene var representert både av bedriftgiganter som Novo Nordisk og en haug med mindre aktører. Fellesnevneren for dem alle var at de ikke hadde råd til å ignorere det intense innovasjonsmiljøet som for øyeblikket finnes i Israel, spesielt i Tel Aviv-området, skriver den danske avisen.

Danmark hadde en sterk tilstedeværelse. Av de 163 bedrifter og organisasjoner blant de offisielle utstillingene var 17 danske. Årsaken til at danske selskaper valgte å vinke flagget her, er åpenbare. I hvert fall hvis du spør Jørgen God Olsen, direktør i Farum selskap Clauson-Kaas, som produserer aktive substanser i legemidler på forsøksstadiet, skriver avisen.

“Vi er et selskap som har overlevd fint i 50 år på kunder i Skandinavia og USA. Men verden har endret seg. Bioteknologisk industri har vokst, og det er nye sentre. De siste ti årene er nyoppstartede firmaer blir sentrale i sektoren, og trenden fortsetter. Bedrifter har blitt virtuelle og outsourcer alt. Her har vi en stor mulighet – også i Israel, hvor Danmark har generelt et godt omdømme. Derfor måtte vi være her,” sier Jørgen God Olsen.

Han er støttet opp av en annen deltaker – Thomas Rosleff Bækmark, partner i Nordic Patent Services, som bistår både danske selskaper i utlandet og utenlandske selskaper i Danmark med å ta kontroll over rettigheter.

“Saken er at det er masse muligheter her nede. Fordi regionen er urolig får mange virksomheter et galt inntrykk av hva som kan la seg gjøre og hva som ikke kan. Man begrenser seg gjerne fordi man tror at det er problematisk å drive både virksomhet i Israel og et muslimsk naboland. Men slik trenger det ikke å være. Vi er i ferd med å ekspandere, og det er opplagt å se herned,” sier han til den danske avisen.

En tredje dansk virksomhet som deltok på Biomed-messen var Medical Prognosis. “Vil man nå de riktige, så skal man også være her. Israel er bare langt foran i kurven i disse årene. Også på vårt felt,” sier firmaets salgsansvarlig Claus Deichgræber. Firmaet driver med kreftmedisin og ekspertise innen for målrettet og individualisert medisinering.

Handelsrådgiveren for den israelske ambassaden i København, Anders Bo Jensen, var også på messen. Han mener at vi nå ikke bare ser konsekvensene av et frodig israelsk gründermiljø som virkelig begynner å betale utbytte. Han mener også at danske selskaper har begynt å høste fruktene av mange års samarbeid og handel mellom landene.