Det internasjonale kredittratingbyrået Fitch har ​​ratifisert Israels A-kreditt score og gir i sin analyse landet stabile og gode økonomiske utsikter. Økonomene til Fitch spår at den økonomiske veksten i Israel i 2015 vil komme tilbake til et nivå på 3,4%, gitt en svak shekel, en ekspansiv pengepolitikk, økte investeringer og en sterkere global økonomi, skriver Israel Hayom. I mellomtiden forblir inflasjonen lav, litt over 1%. De viktigste svake punktene for den israelske økonomien er landets sikkerhets- og diplomatisk situasjon og høy statsgjeld i forhold til bruttonasjonalprodukt. Uten disse problemene ville Israel scoret helt på topp med en A+. Økonomene på Fitch roser likevel det faktum at Israels underskudd krympet til bare 2,8% av BNP i løpet av 2014, det laveste underskudd siden 2008. Embetsmenn i Finansdepartementet mener at offentliggjøringen av Fitch sin kredittvurdering for Israel få dager før den fjerde regjeringen ledet av statsminister Benjamin Netanyahu blir tatt i ed, ikke er noen tilfeldighet, men ment å avskrekke politikerne fra å heve budsjettunderskuddet igjen, slik kommende finansminister Moshe Kahlon (Kulanu) har erklært at han vil gjøre.

Firtch_RatingDet internasjonale kredittratingbyrået Fitch har ​​ratifisert Israels A-kreditt score og gir i sin analyse landet stabile og gode økonomiske utsikter. Økonomene til Fitch spår at den økonomiske veksten i Israel i 2015 vil komme tilbake til et nivå på 3,4%, gitt en svak shekel, en ekspansiv pengepolitikk, økte investeringer og en sterkere global økonomi, skriver Israel Hayom. I mellomtiden forblir inflasjonen lav, litt over 1%.

De viktigste svake punktene for den israelske økonomien er landets sikkerhets- og diplomatisk situasjon og høy statsgjeld i forhold til bruttonasjonalprodukt. Uten disse problemene ville Israel scoret helt på topp med en A+. Økonomene på Fitch roser likevel det faktum at Israels underskudd krympet til bare 2,8% av BNP i løpet av 2014, det laveste underskudd siden 2008.

Embetsmenn i Finansdepartementet mener at offentliggjøringen av Fitch sin kredittvurdering for Israel få dager før den fjerde regjeringen ledet av statsminister Benjamin Netanyahu blir tatt i ed, ikke er noen tilfeldighet, men ment å avskrekke politikerne fra å heve budsjettunderskuddet igjen, slik kommende finansminister Moshe Kahlon (Kulanu) har erklært at han vil gjøre.