Israels etterretning er blant verdens beste. Likevel klarte Hamas i fjor å bygge et nettverk av tunneller fra Gaza til Israel uten at dette ble oppdaget på israelsk side. Kritikken internt i Israel mot etterretningen var sterk. Nå har myndighetene tatt tak i problemet, og utviklet et system med sensorer som oppdager gravearbeider, skriver Dagen. Israelske aviser meldier i følge Dagen at et nytt system for å avsløre gravearbeider er ferdig utviklet og testet. Ifølge Yedioth Aharonot er systemet det første av sitt slag i verden og består av en serie med avanserte sensorer. Data fra sensorene vil bli dekodet og gi nøyaktig kunnskap om hvor tunnellene bygges. Systemet skal være klart til å installeres, men ifølge Times of Israel har myndighetene foreløpig verken gitt opplysninger om når arbeidet starter eller om omfanget. En full utbygging langs Gaza-grensen er kostbar og avhenger av godkjennelser og bevilgninger. Nyheten om Israels nye system kom samtidig med rapporter om at Hamas har intensivert innsatsen for å bygge opp igjen et nettverk av tunneller. Ifølge israelske medier, som siterer palestinske kilder, settes nå små bulldosere og andre tyngre maskiner inn i arbeidet, skriver Dagen. Nyheten om det nye sensor-systemet har skapt en forsiktig optimisme i israelske byer og kibbutzer langs grensen til Gaza. Alon Shuster, som leder Sha´ar Hanegev Regionale Råd, følger nøye med på de militære anstrengelsene for å bekjempe tunnell-trusselen. Han er glad for at det nye systemet tilsynelatende fungerer. "Dette fremskrittet legger et ekstra sikkerhetslag rundt innbyggerne våre", sier han til Yedioth Aharonot.

GazatunnelIsraels etterretning er blant verdens beste. Likevel klarte Hamas i fjor å bygge et nettverk av tunneller fra Gaza til Israel uten at dette ble oppdaget på israelsk side. Kritikken internt i Israel mot etterretningen var sterk. Nå har myndighetene tatt tak i problemet, og utviklet et system med sensorer som oppdager gravearbeider, skriver Dagen.

Israelske aviser meldier i følge Dagen at et nytt system for å avsløre gravearbeider er ferdig utviklet og testet. Ifølge Yedioth Aharonot er systemet det første av sitt slag i verden og består av en serie med avanserte sensorer. Data fra sensorene vil bli dekodet og gi nøyaktig kunnskap om hvor tunnellene bygges.

Systemet skal være klart til å installeres, men ifølge Times of Israel har myndighetene foreløpig verken gitt opplysninger om når arbeidet starter eller om omfanget. En full utbygging langs Gaza-grensen er kostbar og avhenger av godkjennelser og bevilgninger.

Nyheten om Israels nye system kom samtidig med rapporter om at Hamas har intensivert innsatsen for å bygge opp igjen et nettverk av tunneller. Ifølge israelske medier, som siterer palestinske kilder, settes nå små bulldosere og andre tyngre maskiner inn i arbeidet, skriver Dagen.

Nyheten om det nye sensor-systemet har skapt en forsiktig optimisme i israelske byer og kibbutzer langs grensen til Gaza. Alon Shuster, som leder Sha´ar Hanegev Regionale Råd, følger nøye med på de militære anstrengelsene for å bekjempe tunnell-trusselen. Han er glad for at det nye systemet tilsynelatende fungerer. “Dette fremskrittet legger et ekstra sikkerhetslag rundt innbyggerne våre”, sier han til Yedioth Aharonot.