Mens norske hjelpearbeidere i dag starter arbeidet med å etablere et feltsykehus i Nepal har det israelske feltsykehuset med 60 senger vært i virksomhet siden onsdag morgen. I løpet av de tre første dagene behandlet sykehuset over 200 pasienter, foretok 15 livreddende operasjoner og tok imot en baby (bilde). Bare India har sendt flere hjelpearbeidere enn Israel. Det første teamet var på vei til Nepal mens Norge enda snakket om å sende penger. Over 250 leger og redningspersonell var en del av en IDF delegasjon som landet tirsdag i den nepalske hovedstaden Katmandu. I tillegg til at Israel har sendt en statlig styrt delegasjon ledet av det israelske forsvaret, har det også kommet mange redningsarbeidere fra ulike private israelske organisasjoner. I følge en oversikt fra CNN hadde Israel onsdag sendt flere hjelpearbeidere enn alle andre bistandsland til sammen. Den neste største delegasjonen kom fra Storbritannia, som hadde sendt 68 hjelpearbeidere. Senere er det kommet en større delegasjon redningsarbeidere fra India, slik at India og Israel nå er de landene i verden som har flest hjelpearbeidere på plass. Israels hjelpemiddelkonvoi til det jordskjelvrammede landet er den største noensinne sendt av IDF utenlands, skriver The Times of Israel. Israel har utplassert feltsykehus til Haiti, Filippinene og Japan de siste årene etter naturkatastrofer. Blant de frivillige israelske organisasjonene som raskt var på plass i Nepal var ZAKA, en organisasjon spesialisert både på søk etter overlevende i katastrofesituasjoner, medisinsk hjelp og identifiseringsarbeid, som rykker ut både i forbindelse med ulykker og terroraksjoner i Israel og sender redningsmannskaper til utlandet. Siden sin ankomst i Nepal har Zakas frivillige og deres kolleger i Israelife Joint Disaster Response Team jobbet nesten round-the-clock med å bidra til å finne og redde israelske reisende og for å hjelpe til med søk og redningsinnsats. Teamet arbeider i nært samarbeid med den nepalske hæren, det israelske utenriksdepartementet og andre internasjonale redningsarbeidere, heter det i en pressemelding fra organisasjonen. ZAKA har vært i Nepal i flere dager og har fortsatt sine frivillige i landet for å søke etter den siste savnede israelske statsborgeren, behandle skadde i avsidesliggende landsbyer og grave frem lik fra ruinene.

Nepal_Israel1Mens norske hjelpearbeidere i dag starter arbeidet med å etablere et feltsykehus i Nepal har det israelske feltsykehuset med 60 senger vært i virksomhet siden onsdag morgen. I løpet av de tre første dagene behandlet sykehuset over 200 pasienter, foretok 15 livreddende operasjoner og tok imot en baby (bilde). Bare India har sendt flere hjelpearbeidere enn Israel. Det første teamet var på vei til Nepal mens Norge enda snakket om å sende penger.

Over 250 leger og redningspersonell var en del av en IDF delegasjon som landet tirsdag i den nepalske hovedstaden Katmandu. I tillegg til at Israel har sendt en statlig styrt delegasjon ledet av det israelske forsvaret, har det også kommet mange redningsarbeidere fra ulike private israelske organisasjoner.

I følge en oversikt fra CNN hadde Israel onsdag sendt flere hjelpearbeidere enn alle andre bistandsland til sammen. Den neste største delegasjonen kom fra Storbritannia, som hadde sendt 68 hjelpearbeidere. Senere er det kommet en større delegasjon redningsarbeidere fra India, slik at India og Israel nå er de landene i verden som har flest hjelpearbeidere på plass.

Israels hjelpemiddelkonvoi til det jordskjelvrammede landet er den største noensinne sendt av IDF utenlands, skriver The Times of Israel. Israel har utplassert feltsykehus til Haiti, Filippinene og Japan de siste årene etter naturkatastrofer.

Blant de frivillige israelske organisasjonene som raskt var på plass i Nepal var ZAKA, en organisasjon spesialisert både på søk etter overlevende i katastrofesituasjoner, medisinsk hjelp og identifiseringsarbeid, som rykker ut både i forbindelse med ulykker og terroraksjoner i Israel og sender redningsmannskaper til utlandet.

Siden sin ankomst i Nepal har Zakas frivillige og deres kolleger i Israelife Joint Disaster Response Team jobbet nesten round-the-clock med å bidra til å finne og redde israelske reisende og for å hjelpe til med søk og redningsinnsats. Teamet arbeider i nært samarbeid med den nepalske hæren, det israelske utenriksdepartementet og andre internasjonale redningsarbeidere, heter det i en pressemelding fra organisasjonen.

ZAKA har vært i Nepal i flere dager og har fortsatt sine frivillige i landet for å søke etter den siste savnede israelske statsborgeren, behandle skadde i avsidesliggende landsbyer og grave frem lik fra ruinene.