Eneste endringen som ble gjort i styret i Norsk Israelsk Handelskammer under årsmøtet torsdag var at Josef Filtvet overtar Rolf Solås sin styreplass, fordi Solås ville konsentrere mer oppmerksomhet om lokalavdelingen i Kristiansand. De nye lokalvdelingene som bir etablert rundt omkring i landet ble på årsmøtet fremhevet som en av de gledeligste utviklingene innen Norsk Israelsk Handelskammer de siste årene. Kun få dager før årsmøtet ble den nye avdelingen i Bergen formelt konstituert, på et møte med Handelskammerets president Dag Abrahamsen til stede. Han fortsetter forøvrig som handelskammerets leder. Lokalavdelingen i Rogaland ble spesielt trukket frem under årsmøtet. Den har bidratt kraftig til medlemsveksten og holder et høyt aktivitetsnivå. Handelskammerets sommermøte med Med Israel for Freds generalsekretær Conrad Myrland som foredragsholer, og det tradisjonsrike julemøtet som ble avholdt i festsalen til det Mosaiske Trossamfunnet, blir omtalt i årsberetningen som svært vellykede møter. Den nye israelske ambassadøren til Norge, Raphael Schultz var foredragsholder og snakket om hovedutfordringene i forholdene mellom Norge og Israel. Lederen for Stavanger-avdelingen, Trygve Brekke, oppdaterte forsamlingen om avdelings arbeid innen olje-og energisektoren. Det var også meningen at amassadøren skulle være til stede under årsmøtet, men han måtte dessverre melde frafall av personlig årsaker. Av årsberetningen går det frem at styret har håndterkt en rekke henvendelser fra både norske og israelske selskaper om bistand i å finne passende samarbeidspartnere, og styrelederen har holdt flere foredrag og representert Handelskammeret ved flere arrangementer i den israelske ambassaden.. Norsk Israelsk Handelskammers viktigste oppgave er å stimulere handelen mellom de to landene. Og handelskammeret kan se med glede på at utviklingen går i den retningen det arbeider for. Også 2014 ble et rekordår for handelen mellom Norge og Israel. Det ble importert varer fra Israel til Norge for 875 millioner kroner, som er 8,6 prosent mer enn året før, og 1,6 prosent mer enn økningen av den generelle importen til Norge.

Dag_Abrahamsen2Eneste endringen som ble gjort i styret i Norsk Israelsk Handelskammer under årsmøtet torsdag var at Josef Filtvet overtar Rolf Solås sin styreplass, fordi Solås ville konsentrere mer oppmerksomhet om lokalavdelingen i Kristiansand. De nye lokalvdelingene som bir etablert rundt omkring i landet ble på årsmøtet fremhevet som en av de gledeligste utviklingene innen Norsk Israelsk Handelskammer de siste årene.

Kun få dager før årsmøtet ble den nye avdelingen i Bergen formelt konstituert, på et møte med Handelskammerets president Dag Abrahamsen til stede. Han fortsetter forøvrig som handelskammerets leder. Lokalavdelingen i Rogaland ble spesielt trukket frem under årsmøtet. Den har bidratt kraftig til medlemsveksten og holder et høyt aktivitetsnivå.

Handelskammerets sommermøte med Med Israel for Freds generalsekretær Conrad Myrland som foredragsholer, og det tradisjonsrike julemøtet som ble avholdt i festsalen til det Mosaiske Trossamfunnet, blir omtalt i årsberetningen som svært vellykede møter. Den nye israelske ambassadøren til Norge, Raphael Schultz var foredragsholder og snakket om hovedutfordringene i forholdene mellom Norge og Israel. Lederen for Stavanger-avdelingen, Trygve Brekke, oppdaterte forsamlingen om avdelings arbeid innen olje-og energisektoren. Det var også meningen at amassadøren skulle være til stede under årsmøtet, men han måtte dessverre melde frafall av personlig årsaker.

Av årsberetningen går det frem at styret har håndterkt en rekke henvendelser fra både norske og israelske selskaper om bistand i å finne passende samarbeidspartnere, og styrelederen har holdt flere foredrag og representert Handelskammeret ved flere arrangementer i den israelske ambassaden..

Norsk Israelsk Handelskammers viktigste oppgave er å stimulere handelen mellom de to landene. Og handelskammeret kan se med glede på at utviklingen går i den retningen det arbeider for. Også 2014 ble et rekordår for handelen mellom Norge og Israel. Det ble importert varer fra Israel til Norge for 875 millioner kroner, som er 8,6 prosent mer enn året før, og 1,6 prosent mer enn økningen av den generelle importen til Norge.