Er du tilfeldigvis i Stockholm førstkommende lørdag kl. 13.00 har du mulighet ti å se den israelske filmen The Kindergarten Teacher (Haganenet på hebraisk) gratis på kinoen Bio Rio, opplyser den israelske ambassaden i Stockholm. Der starter denne uken en fransk filmuke, og filmen har har fått innpass på den franske filmfestivalen fordi den er en fransk-israelsk co-produksjon, Filmen ble vist under filmfestivalen i Cannes i fjor. "Ikke mange filmskapere kan trekke av en pitch som The Kindergarten Teacher, hvis historie sentrerer på en kvinne besatt av henne fem år gammel elev og hans bemerkelsesverdige gave for poesi. Den israelske regissøren Nadav Lapid gjør ikke bare denne rike og heller merkelig fortellingen overbevisende på skjermen, men han gjør det med estetiske dyktighet," skrev The Hollywood Reporter i sin omtale av filmen. Se traileren her

HaganenetEr du tilfeldigvis i Stockholm førstkommende lørdag kl. 13.00 har du mulighet ti å se den israelske filmen The Kindergarten Teacher (Haganenet på hebraisk) gratis på kinoen Bio Rio, opplyser den israelske ambassaden i Stockholm. Der starter denne uken en fransk filmuke, og filmen har har fått innpass på den franske filmfestivalen fordi den er en fransk-israelsk co-produksjon,

Filmen ble vist under filmfestivalen i Cannes i fjor. “Ikke mange filmskapere kan trekke av en pitch som The Kindergarten Teacher, hvis historie sentrerer på en kvinne besatt av henne fem år gammel elev og hans bemerkelsesverdige gave for poesi. Den israelske regissøren Nadav Lapid gjør ikke bare denne rike og heller merkelig fortellingen overbevisende på skjermen, men han gjør det med estetiske dyktighet,” skrev The Hollywood Reporter i sin omtale av filmen.

Se traileren her