Her er enda en tillitserklæring til den israelske økonomien: I de første månedene av 2015 investerte utlendinger totalt 1,6 milliarder dollar i israelske fabrikker, høyteknologiske selskaper, leiligheter og andre eiendommer. I siste kvartal av 2014 var de utenlandske investeringene i Israel på 1,55 milliarder dollar. Bank of Israel, som publiserte tallene, sier at utenlandske investeringer i fabrikker, høyteknologiske selskaper og fast eiendom i hele 2014 utgjorde 8.3 milliarder dollar, og at totalt 30 milliarder dollar i utenlandske penger har blitt investert i Israel siden januar 2012 . Direkte investeringer gjort gjennom banker av utenlandske innbyggere er en av årsakene til den kraftige økningen i boligprisene og husleiene i Israel i løpet av de siste årene. Hovedtyngden av utenlandske investeringer i januar og februar 2015 gikk inn i høyteknologiske selskaper og selskaper innen informasjons- og kommunikasjonsfeltet.

bygningHer er enda en tillitserklæring til den israelske økonomien: I de første månedene av 2015 investerte utlendinger totalt 1,6 milliarder dollar i israelske fabrikker, høyteknologiske selskaper, leiligheter og andre eiendommer. I siste kvartal av 2014 var de utenlandske investeringene i Israel på 1,55 milliarder dollar.

Bank of Israel, som publiserte tallene, sier at utenlandske investeringer i fabrikker, høyteknologiske selskaper og fast eiendom i hele 2014 utgjorde 8.3 milliarder dollar, og at totalt 30 milliarder dollar i utenlandske penger har blitt investert i Israel siden januar 2012 .

Direkte investeringer gjort gjennom banker av utenlandske innbyggere er en av årsakene til den kraftige økningen i boligprisene og husleiene i Israel i løpet av de siste årene.

Hovedtyngden av utenlandske investeringer i januar og februar 2015 gikk inn i høyteknologiske selskaper og selskaper innen informasjons- og kommunikasjonsfeltet.