Israel er blitt anklaget av verdenssamfunnet for å bygge boliger til egne innbyggere i den østlige delen av sin egen hovedstad, og for å rive ulovlig oppsatte boliger i samme område. Nå har Israel utsatt bygging av nye boliger i en jødisk bydel i hovedstaden, Jerusalem, men godkjent en plan for å bygge 2.200 boliger til arabiske innbyggere i den østlige delen av byen. Planen innebærer i tillegg at flere hundre boliger som har blitt bygget ulovlig skal bli omregulert til godkjente boliger, ifølge Ynet News. De nye boligene skal ifølge miff.no, med Ynet News som kilde, bygges i bydelen Jabel Mukaber, i retning av Abu Dis. Byggeprosjektet omfatter i tillegg forretnings- og industribygninger, offentlige bygninger, skoler, nye veier og parker. Det er plan- og bygningskomiteen i innenriksdepartementet som har godkjent reguleringsplanen. Komiteen har også liggende en sak om godkjenning av 1.500 nye boliger i den jødiske bydelen Har Homa i Øst-Jerusalem, men godkjenningen av dette prosjektet er blitt utsatt, noe flere kilder sier skyldes utenrikspolitiske hensyn, skriver miff.no.

Jabel0-MukaberIsrael er blitt anklaget av verdenssamfunnet for å bygge boliger til egne innbyggere i den østlige delen av sin egen hovedstad, og for å rive ulovlig oppsatte boliger i samme område. Nå har Israel utsatt bygging av nye boliger i en jødisk bydel i hovedstaden, Jerusalem, men godkjent en plan for å bygge 2.200 boliger til arabiske innbyggere i den østlige delen av byen.

Planen innebærer i tillegg at flere hundre boliger som har blitt bygget ulovlig skal bli omregulert til godkjente boliger, ifølge Ynet News.

De nye boligene skal ifølge miff.no, med Ynet News som kilde, bygges i bydelen Jabel Mukaber, i retning av Abu Dis. Byggeprosjektet omfatter i tillegg forretnings- og industribygninger, offentlige bygninger, skoler, nye veier og parker.

Det er plan- og bygningskomiteen i innenriksdepartementet som har godkjent reguleringsplanen. Komiteen har også liggende en sak om godkjenning av 1.500 nye boliger i den jødiske bydelen Har Homa i Øst-Jerusalem, men godkjenningen av dette prosjektet er blitt utsatt, noe flere kilder sier skyldes utenrikspolitiske hensyn, skriver miff.no.